Bostadsbubbla eller bostadsbrist?

Louise Andrén Meiton skriver om bobubblan idag på SVD Näringsliv. Vad de flesta inte riktigt tar med i beaktning är att efterfrågan på bostäder just nu är högre än någonsin och det är en stor anledning till att budgivningarna drar iväg.

Ett annat problem är att de äldre inte anser sig ha råd att sälja sin villa. Det får ofta betala en extremt hög reavinstskatt när de säljer och har svårt att få nya banklån för ett nytt bostadsköp. Avgiften de ska betala för den nya bostadsrätten är ofta hög i förhållande till vad de har för utgifter idag. Så alla dessa barnfamiljer som så gärna vill köpa deras villor kan det inte – husen är inte till salu – och de få som är ute för försäljning har då en tendens att gå upp extremt mycket vi budgivning.

Samtidigt har vi problemet att det byggs det för lite hyresrätter. Unga människor med lite lägre löner har svårt att få lån. De saknar de höga insatser som krävs av dem. För större barnfamiljerna har det också blivit tuffare att klara bankens kalkyler med de högre amorteringskraven som ställs.

Ytterligare en faktor är att det nya bostadsbyggandet inte hinner ikapp dagens efterfråga på bostäder.

Att många visningar idag är överfulla kan till viss del hänga samman med att det finns en efterfråga som är större än utbudet. Många äldre sitter med stora hus och funderar på att flytta till mindre, men tvekar när de räknar på saken och inser att de får ökade utgifter på gamla dar. Många skulle säkert kunna tänka sig att flytta men tvekar och blir avskräckta av de nya amorteringskraven som i ett bräde kan höja deras månadsuppgifter med flera tusenlappar i månaden.

Att i detta läge höra den ena experten efter den andra uttala sig i media är frustrerande. Ofta känns deras teorier och funderingar kring en kommande bostadsbubbla som  verklighetsfrämmande. Ett exempel är detta:

“Dessutom behöver kanske mäklarbranschen rannsaka sina försäljningsmetoder. Överfulla visningar är ett fiffigt sätt att försäkra sig om att både dolda och synliga fel inte går att upptäcka. Snabba budgivningar via sms stressar upp tempot och driver på prisrallyt.”

Men är det inte så att i en marknadsanpassad ekonomi styr efterfrågan priset. När det är så få hus till salu kan man inte gärna vänta sig att priserna ska kunna hållas på en vettig nivå. Nej, det är klart att priserna drar iväg. Hur ska man då göra för att underlätta för människor att flytta? Kanske är inte amorteringskravet svaret på problemet. Det kanske kan ytterligare förstärka en bobubbla. Kanske måste något göra för äldre människor som behöver ett nytt boende när de blivit för gamla för sin villa. Fler alternativa äldreboenden behöver byggas och göras attraktiva för denna grupp. Man kanske också behöver se över reavinstbeskattningen för de som har bott länge i sin bostad eller på något sätt indexuppräkna deras inköpspris.

Det borde ske en större dialog med de aktörer som faktiskt är ute på marknaden – byggherrar i samråd med pensionärsorganisationer, mäklarorganisationer och politiker.

 

 

 

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Grekerna på ruinens brant

 

Nu är vi där igen.

Stödlånen från Internationella valutafonden löper ut denna gång. Efter segdragna förhandlingar mellan Grekland och eurogruppen verkar det som den grekiska vänsterregeringen först vill höra vad folket säger innan de säger ja till nya eftergifter. Och det här gillar ju inte Trojkan. Samtidigt blir det ett stort dilemma för en grekisk vänsterregering att föra en europeisk högerpolitik. Det är kanske inte så konstigt att de behöver folkets röst för det här.

Kraven från  ledarna inom EU som rör Greklands inre angelägenheter som exempelvis pensioner och moms, är att man vill att pensionsåldern ska höjas till 67 år, den extrabetalning till fattiga pensionärer som nu betalas ut ska avslutas, pensionärers avgifter för hälsovård ska höjas och en höjning av moms på livsmedel och restauranger. När det gäller företagsbeskattning däremot gäller det omvända och där vill man inom eurogruppen tydligen inte att den ska vara lika hård som grekerna själva anser, inte heller att en engångsskatt på bolagsvinster över 500.000 Euro ska införas. (info plockad från DI 2015-06-25).

http://www.di.se/artiklar/2015/6/25/trojkans-nya-bud-till-grekland/

Det man ska komma ihåg när det gäller stödprogrammet till Grekland är att inga av de utbetalda pengarna går till det grekiska folket. Det går till att betala av lånen och kanske i slutändan för att rädda ansiktet på euro-samarbetet. Bl a så här skrev professor Mats Persson i DN redan 2012-06-19:

Om syftet med stödlånen har varit att rädda euron har detta varit helt missriktat; euron som betalningsmedel har aldrig varit hotad av bankernas och hedgefondernas kalkylerade risktagande. Om i stället syftet har varit att rädda bankerna på hemmaplan, ja då har det varit ett mycket dyrt sätt för Europas skattebetalare. Ett mycket enklare och billigare sätt hade varit att rikta insatserna mot de fåtal utländska banker som hade drabbats av en tidig grekisk statsbankrutt, exempelvis genom att respektive stat tillfälligt gått in som ägare. Det hade endast drabbat de bankägare som spekulerat sig över huvudet

…Den union som nu håller på att ta form, med ett stort inslag av överstatlighet, stödfonder och styrning av enskilda länders skatter och utgifter, är en helt annan union än den ”rena” valutaunion som Sverige folkomröstade om 2003. Många av dem som röstade ”ja” då har nog anledning att känna sig lurade i dag. (DN 2012-06-19)

http://www.dn.se/debatt/stodlanen-till-grekland-ett-brott-mot-maastricht/

Bifogar en länk till ett intressant samtal om Greklandskrisen med Alexandra Pascalidou och Sandra Scocco.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Världen blir det du klickar på, så ta ansvar för dina klick

Det finns ett uttryck som heter “Du blir det du äter”. Kanske skulle man kunna överföra detta på hur vi använder nätet och säga: “Världen blir det du klickar på”.

Ibland ser man så kallade “klick-succéer” på nätet som visar någons hemfilmade youtube-klipp av gulliga husdjur, roliga händelser eller sin gamla farmor som dansar. Helt ofarliga händelser som bara är just gulliga eller roliga. Men ibland ser jag exempel på när man väljer att lägga upp klipp som jag finner helt stötande.

För några veckor sedan såg jag på Aftonbladet en reklampuff för ett klipp som visade en älg som blir påkörd. Någon gång var det en björn. Kunde inte förmå mig att klicka upp dessa klipp överhuvudtaget. Varför skulle jag det förresten?  En annan gång blev det “klicksuccé” för en video där helt oprovocerat våld filmas. Där människor blir filmade av gärningsmännen när de utsätts för misshandel.

Ursäkta min inskränkthet, men jag har ingen lust att dessa videor ska förvandlas till klick-succéer på Aftonbladet.  För ju mer folk klickar på dessa klipp, desto större är risken är det att det kommer att skapas fler liknande klipp. One way or another.

Jag menar inte att det bara ska få visas gullegulliga klipp på husdjur på nätet, men jag tycker att det är stötande när man gör reklam för klipp där ex djur blir påkörda eller människor helt oprovocerat blir nerslagna i riggade filmer.  Tänk vad sjukt det skulle vara om man på t ex Aftonbladet hade reklam för en video där någon råkar köra på ett barn. Eller ännu sjukare där det hela är uppriggat. Där man ser hur barnet flyger framför bilen. Självklart skulle detta vara helt otänkbart. Men att tidningar väljer att föra fram videor som visar hur djur blir påkörda, påminner mig det om när människan gick ner på torget för att få se en halshuggning. Det är att vädja till de allra lägsta sinnena hos människan.

Det finns helt klart en marknad för att få så många klick som möjligt på sin video och en del är beredda att gå ganska långt för att få det. Se bara på ISIS som lägger ut klipp på hur man halshugger sina fångar. Det ultimata beviset för att ju mer vi klickar, desto mer skapar vi dessa händelser.

Precis som man säger att “Du är dina tankar” eller “Du är vad du äter” så påverkar du också din värld genom dina val. Dina klick är som pengar på världens marknad och det är många som tävlar om dem. Så var noga med var du lägger tyngden på tangentbordet nästa gång. För det gör skillnad…

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Stark solstorm på väg mot jorden

Det är inte varje dag detta händer, men eftersom solen är inne i period av mer aktivitet än vanligt kommer vi få se flera prov på dessa utbrott. En solstorm är inte skadlig för människor – om du inte skulle råka vara någon som flyger på högre altitud, då kan du få i dig lite mer strålning än vad som är nyttigt. Annars handlar en solstorm i den här kalibern ofta störningar på satelliter, radiokommunikatikon (gps:er och mobiler) och eventuellt störning på elkraftnäten. Vi får se vad denna storm kommer att hitta på när den når jorden. Förmodligen kommer den att gå obemärkt förbi, men skulle du råka få problem med mobilen eller gps:en så vet du varför.

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Ökad aktivitet av jordbävningar augusti 2014

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ismur runt Fukushima

Varje dag flyter 400 ton grundvatten igenom det skadade kärnkraftverket och rinner rakt ut i Stilla Havet. Nu har man bestämt att börja arbetet med att bygga en ismur runt Fukushima. Ett nästintill omöjligt uppdrag i mina ögon. Fukushima är redan en tidsstyrd bomb när det gäller hälsokonsekvenser – speciellt för japaner, men även för resten av världen. Man samlar idag upp det använda kylvattnet i tankar på området, men det är så fullt att det inte finns plats för fler. Bara dessa tankar innehåller vatten som kan döda inom några timmar.

Skillnaden mellan olyckan i Tjernobyl och Fukishima är att man där inte hade problem med läckaget ut i havet och att man ganska snabbt bestämde sig för att täcka över Tjernobyl ganska snabbt.

Jag vet inte varför man inte gör detsamma med Fukushima. Det kanske inte går eller också är det för att det är en prestigeförlust för ägaren Tepco – man vill inte erkänna att man har gett upp.

Själv har jag svårt att se hur man ska gå tillväga med denna lösning. Det konstiga är att världen inte ser vad det är som händer i Japan. Eller att man medvetet tittar bort för att man känner sig så hjälplös. Olyckan och dess konsekvenser för oss här på jorden är helt enkelt för stor och jobbig att ta in.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vad är det som händer med vår jord?

De flesta kan inte undgå märka hur klimatet har förändrats under vår livstid. I katastrof efter katastrof får vi höra att det har slagit olika rekord i översvämningar och vindhastighet. Platser som inte tidigare varit utsatta för extrema väderfenomen drabbas nu en efter en. En forskare menade att vi nu kommer se ett ökat antal naturkatastrofer. Just som vi löst en, dyker nästa upp. Detta kommer att ske med ökad frekvens tills den dag då människor i utsatta områden inte klarar av att bo kvar. De kanske inte längre kan gro sin gröda och hus står inte längre säkra pga skyfall och regn eller torka och värmerekord.

Vad har alltså framför oss en ganska dyster framtid. I det stora hela kommer vi att kunna adaptera och successivt lära oss att leva med dessa naturkatastrofer hägrandes runt hörnet, men det kommer att kosta på. I vissa fall  kommer förändringar bli så stora att att folk kommer att tvingas flytta. Det här är ju ingenting som sker med omedelbar verkan, men när katastroferna återkommer allt tätare, kommer vi att märka en förändring.

Det går inte en dag utan att jag tänker på naturen, klimatet och vår framtid. Folk tycker att jag för fram dystra budskap, men om sanningen ska fram har det gjort mig mer ödmjuk inför livet. Att ta hand om var dag som vore den den sista. Att njuta av den korta lyckan det innebär att få leva här på jorden.

Dessa är ett videoklipp med samlade händelser bara i maj i år.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Arktis och Antarktis – vad händer när isarna smälter?

Här är två mycket intressant dokumentärer som handlar om vad som händer när Arktis och Antarktis smälter och vad vi har att vänta det kommande århundradet.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Jetströmmen och klimatförändringar

Vi har väl alla under de senaste månaderna kunnat följa nyheterna där den ena väderkatastrofen överlappar den andra. Nu senast i England där de svåra översvämningar fått människor att överge sina hem. I USA har man istället under hela vintern haft en ovanligt kall väderlek och mängder av snö långt nere i södern. Om man frågade någon av dessa amerikaner skulle de nog säga att vi är på väg in i en ny istid.

För klimatforskare världen över är nog svaret på dessa väderfenomen snarare:  jetströmmen. Vad som är ofrånkomlig fakta idag är att polerna håller på att smälta. Främst på Arktis. Vad detta för med sig är att jetströmmen påverkas i sin bana och mönster.

Det som driver jetströmmen är skillnaden mellan kall luft från polerna och varm luft från ekvatorn. När dessa möts skapas luftmotstånd som driver på jetströmmen. Ju större skillnader mellan kall- och varmluft, ju mer “vibrerande” och “slingrande” luftström. Ju mindre skillnad (det som har hänt nu) är att jetströmmen tappar fart och splittras upp i mindre fragment och rör sig allt långsammare eller stagnerar i perioder. Man skulle kunna säga att jetströmmen fastnar i olika mönster och har svårt att ta sig loss. Förr oss människor märks det tydligt över både USA och England. Just nu ligger jetströmmen ovanligt långt söderut. Den brukar vanligtvis dra förbi norr om Skottland såhär års. Men istället drar den in rakt över de mittersta delarna av England, med kraftiga vindar och nederbörd som följd. I USA har jetströmmen med kall luft från nordpolen dragit ner långt ner i USA med snöstormar och mycket nederbörd som följd. I Californien däremot, har de drabbats av en allvarlig torka. Inte på 500 år har det varit så torrt som det är där nu. I vanliga fall brukar de ha sin regnperiod där just nu, men på grund av att jetströmmen där ligger mycket längre norrut än normalt har de drabbats av torka. Jordarna krackelerar.

Många hävdar att det kanske inte är bara vi människor som har gjort att klimatet på jorden har ändrats så drastiskt. Att det är naturliga variationer vi ser. Men forskare kan konstatera att det finns ett starkt samband mellan CO2 och isarnas storlek. Ju mer växtgas ju mindre isar och tvärtom.

Jag har själv inte barn, men om jag hade det skulle jag vara extra ödmjuk mot jorden. Det är ivarje fall hon som ska ta hand om framtidens människor. Det är hon som ska nära oss. Och dessa klimatkatastrofer påverkar också tillgången på säd i världen. Missväxt ger utebliven produktion av spannmål som i sin tur skapar hunger hos människor som är beroende av import och detta skapar i  sin tur revolutioner. Många sammankopplar t ex revolutionerna i mellanöstern med den strypta tillgången på säd från Ryssland.

Jag låter förmodligen som en domedagsprofet, men jag är orolig över jorden. Och jag är självklart inte ensam. Det kanske är ofrånkomligt att det sker förändringar för oss människor, men dessa förändringar kan komma snabbare än vi tror. Visst, det är inte bara människan som skapar förändringar på klimatet, men om vi kan göra något – borde vi då inte göra det? Eller ska vi tänka – det ändå ingen idé?

De flesta människor försöker dra sitt strå till stacken i den mån de kan. Själv är jag inget helgon. Men jag tror inte att människan var och en, på egen hand, klarar av att åstadkomma den förändring som krävs för att vi ska rädda jorden. Jag tror helt enkelt att vi måste ta gemensamma beslut i dessa frågor. Och dessa tuffa beslut kommer påverka att förändra vår vardag och många gånger vara plågsamma. Men det plågsamma som kommer om vi inte gör något blir än värre om vi låter bli.  Om inte lär vi fortsätta att se dessa klimatkatastrofer att fylla våra nyhetssändningar. Kanske har vi kommit till en gräns för vad vi klarar att ta in. Jag tycker redan nu det är helt overkligt att slå på nyheterna. Det är som om man slår på en actionfilm. Människor behöver inte ha krig idag. Vi krigar redan mot naturen.

Hur många fler katastrofer som har med klimatförändringar behöver vi se innan vi gör något?

Peter Sinclair föreläser om istäcket på Arktis (från början) och hur det påverkar jetströmmen (efter 32 min).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | 1 Comment

Anna Odell – en udda fågel

Efter att ha sett Anna Odells film “Återträffen” väcks många tankar hos mig. Filmen är en fiktiv berättelse som beskriver en tänkt återträff med klass 9 c från Enskedeskolan utanför Stockholm, samma klass som Anna upplever sig ha varit mobbad och utfryst av under hela grundskolan. Hur många konstnärliga friheter som togs när man skapade detta mästerverk vet jag inte, men onekligen är det många av hennes klasskamrater som säkert har andra åsikter om huruvida de känner sig som mobbare eller inte.

Enligt Anna själv var en av anledningarna med filmen att vända och vrida på hierarkibegreppet. Hur fungerar människan i en grupp där en person är mobbad? Vad gör de andra, eller rättare sagt, vad gör de inte?

I slutet av filmen konfronterar Anna en av killarna i klassen som hon upplever varit en av de värsta mobbarna. Busen. Utanför hans port. Han säger att han inte vill sitta ner och prata med Anna. Varför ska han göra det undrar han. Hon betyder ingenting för honom. Hon är som vem som helst på gatan, säger han. Han var inte intresserad av att bli kompis med henne i skolan och är inte intresserad av att bli det nu heller. Han gillade inte Anna då och han har inte något behov av att lära känna henne idag. Även om det är en fiktiv återberättelse är den så fantastiskt berättad att man köper allt med hull och hår. Vad är sant och vad är uppdiktat?

Är det Annas blick som är den “sanna blicken” eller finns det flera? Två sidor av samma mynt? För barn är det viktigt att smälta in och bli bekräftade. Vissa barn/människor har lättare än andra att smälta in i en grupp. Snabbt lära sig de sociala reglerna – kodspråket.  Vad är det som gäller? Hur hälsar jag? Vem bestämmer? Vad får man göra och vad bör man inte göra? Förstår man inte dessa regler eller på något sätt utmanar grupphierarkin, är det lätt att bli mobbad. Och det behövs inte mycket för att hamna utanför. Ju mer osäker man då blir, desto värre blir det för en. Vi gillar inte att se en spegelbild av våra mindre smickrande karaktärsdrag hos andra.

Det finns säkert barn med ett starkt rättvisepatos. Som ser vad som händer och reagerar mot det. Som vågar stå upp och säga ifrån. Men de flesta barn har inte den mognaden. Ser det inte. Är själva offer i den mån att de bara är “vanliga”, “enkla” människor. Eller som Anna Odell uttrycker det till en klasskompis: Du är tråkig och mesig.

I ett klassrum, på en arbetsplats, i en social miljö formas vi av varandra. Vi skavs dagligen mot varandra där udda som sticker ut sandpappras bort och där vi tillsammans försöker skapa en homogen massa. Anna var ovanlig och stack ut, men ändå försökte hon vara med sina kompisar. Hon kunde ha slutit sig som en mussla (det kanske hon gjorde under perioder) men hon vågade ändå konfrontera. Förmodligen då som nu. Det är det som är hennes gåva. Hon sätter igång händelser utan att egentligen göra något annat än att vara som hon är.  Utan dessa upplevelser under sin skoltid hade hon kanske aldrig fått ur sig denna fantastiska skapelse som filmen Återträffen är. Hon har stuckit ut hakan igen. Vågat. Gått emot alla konventioner.

Jag vet inte vilket som är värst. Att vara mobbad för att man är – en udda fågel, eller att göra allt för att rätta sig i ledet och bli en med den stora gråbruna massan. Anna försökte passa in, men ingen kan undgå att hon sticker ut. Som barn kan man inte riktigt välja. Man hamnar i en klass med alla möjliga typer. Folk man överhuvudtaget inte skulle ens fundera att bli kompis med i vuxen ålder. Men som barn i en klass är du tvungen att förhålla dig till den osynliga hierarki som finns där. Som vuxen kan du äntligen bryta dig loss och hitta andra likasinnade där du kan vara helt dig själv. Anna Odell gjorde det genom att hitta sitt konstnärsskap – där hon kan få brisera i sin genialitet  – tillsammans med andra “udda fåglar”.

Vissa har nog synpunkter på Anna Odells metoder att framföra sina budskap på och hon har blivit “nedslagen” bildlig talat både en och två gånger. Men hon har rest sig upp ur askan som en fågel Fenix och det är bara att buga inför det mod hon visar.

Anna Odell är allt annat än tråkig. Hon är en vacker färgsprakande fågel som sticker ut bland de andra gråmesarna. Hon är en ung kvinnlig Lars Norén. Det ska bli så spännande att se vilka fjädrar hon väljer att visa upp nästa gång.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment