Cross-species transmission snakes

Vi vet fortfarande inte vilket djur som är “mellanvärd” när det gäller Coronaviruset. Förmodligen kommer sanningen fram förr eller senare, men som det ser ut nu verkar det som om Kina inte vill lämna ut sådan information. Man har officiellt gått ut med att mellanvärden skulle vara en pangolin, men det finns många frågetecken kring detta. Flera forskare och universitet har nu också fått strikta order om att regeringen ska godkänna denna typ av forskarrapporter. Det råder alltså en form av censur kring detta.

Om man ska tro en kinesisk forskare som redan i januari skrev en rapport om detta tillsammans med andra forskare, är mellandjuret en orm. Forskaren jämförde också gensekvenser med en myrkott (pangolin), men menar att gensekvensen som man studerat från viruset, mest överensstämmer med det som som kommer från en orm, närmare bestämt kinesisk kobra (Naja Atra) eller multi-banded krait (Bungarus multicinctus).
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmv.25682

För några dagar sedan kom Dr Carlo Brogna ut med en artikel som än en gång tog upp ämnet om mellanvärden för Covid-19 faktiskt är en orm.

https://www.preprints.org/manuscript/202004.0165/v1

The snakes produce toxins and are suggested by Wej Ji as intermediate host. The acid secreted by the pangolin’s glands (KN005617.1, blast-n Figure 5) had no use in medicine while snake toxins were particularly studied, sequenced, recombined, reproduced and used for analysis of cholinergic receptor mechanisms, as precursors to many drugs including Captopril and congeners, such as antithrombotic drugs.

Det viktiga, menar Dr Carlo Brogna, är egentligen inte vilket djur som är mellanvärd, utan den tesen att viruset kan innehålla bärande element från detta djur. I detta fall den toxiska delen från en orm.

“It is not so much essential to know the intermediate host as to understand if the virus can express similar properties”. (Dr Carlo Brogna)

Teorin är intressant även om den har ogillats av vissa forskare. Man har svårt att ta till sig att viruset skulle hoppat från ett kallblodigt djur till ett varmblodigt. Men det är en extremt spännande teori, som om den skulle visa sig vara sann skulle innebära att Covid-19-viruset kan vara ett beta-coronavirus med toxiska faktorer och att den toxiska delen skulle vara relaterade till ormgift. Om detta skulle visa sig vara sant, är det sprängstoff och oerhört viktigt för världen att få veta, men det faktum att
man i Kina vill censurera information som rör denna fråga, får en att fråga sig om det verkligen inte ligger en hund begraven här.

More longer exposition, occasional or not, simple or repeated, more higher the started viral load is and more the outcome will be subordinate to the toxic state achieved, to the immune system efficiency, to the efficacy enzymes (aChE and buChE) and the antiviral or support therapies adopted. The virus uses its greed for ACE2 receptors.” “The outcome would depend on the dual pathogen action mechanism: on the one hand the elements of viremia and on the other the toxicity factors.”
(Dr Carlo Brogna)

Online översättning av Dr Carlo Brognas slutsatser:

Slutsatser.

Nuvarande terapier som utövas är: Lopinavir / Ritonavir, Chloroquine, Remdesivir, Ribavirin Synthetic, Oseltamivir, Penciclovir / Acyclovir, Ganciclovir, Favipiravir (2, 30). De faktiska terapierna i rättegången är: Darunavir / cobicistat; Lopinavir / ritonavir; Tocilizumab (83). Toxiner är i allmänhet svagt immunogena och är därför ofta inte riktade mot de nuvarande polyklonala antivenombehandlingarna (31). NAChR-imitationer, även kända som acetylkolinbindande proteiner (AChBP), kan fånga toxiner och kan därför användas för att förhindra neurotoxisk inträde (31). När man väntar på en vaccinlösning mot ytvirusantigenerna, giltiga tills viruset kommer att ändra dess igenkänningsegenskaper, skulle det vara lämpligt att utvärdera de föreslagna uppgifterna och överväga konvalescenta blodprodukter (CBP) eftersom de inte bara skulle agera mot patogenen Covid- 19 men också mot de troliga faktorer som den producerar (22). Den humana kolinesterasderivatet huBuChE-administrationen (im) (40) kan studeras som ett adjuvans. Antikropparna monoklonal användning, antagligen riktad antingen mot virusytantigenerna och / eller mot de främmande faktorerna som transkriberas från det, kan vara en omedelbar lösning och tillåta att innehålla dödlighetsgraden. Vissa författare som studerar pyridostigminbromid och huperzin A-användning mot nervmedelförgiftningar (GD), har implementerat ett snabbt protokoll för dosering av kolinesteras, med fullblodtestet WRAIR WBAIR, US patent nr 6 746 850 (45). Både det senare och funktionstestet, dibucaininhibering (41-42) kan associeras med nasal och / eller oropharynx vattpinne (tid och känslig operatör), skulle kunna användas som kriterium och parameter för att definiera sjukhusinläggningen och patientens resultat, till stratifiera risken och integrera terapeutiska möjligheter. Sådana tester kan vara ett värdefullt verktyg för avlyssning, övervakning och klinisk utvärdering. S100-proteinet kan användas för att testa utfallspatienter under mekanisk ventilation (42). Uppkomsten, “nollpunkt”, identifiering förblir ett avgörande och grundläggande ögonblick. Syllogismen förenklas i följande schema: Beta coronavirus har “X” med sig; vissa ormar producerar “Y * Z”; covid-19 har verkligen en “mellanvärd”; Mr. Blast säger att covid-19 och ormgifter är “förmodligen relaterade”; Covid-19-viruset är ett beta-coronavirus och har “X + Y * Z”. Resultatet är slutlig syllogism: Covid-19-viruset kan vara ett beta-coronavirus med toxiska faktorer. Det kan verka som en grundläggande logik, men sprängdata integrerade med observationerna tyder på den slutsatsen. Studien av det autonoma nervsystemet är komplex och full av molekylära, submolekylära, atomära mekanismer, fortfarande okänd. Aktuell kunskap är avgörande för att bättre kunna differentiera och katalogisera symtomen. Storslagna förfädernas systemtecken och / eller symtom, medan du går Preprints (www.preprints.org) | INTE PEER-REVIEWED | Inlagd: 10 april 2020 doi: 10.20944 / preprints202004.0165.v1 12 av 15 obemärkt, kan möjliggöra en omvänd deduktiv och induktiv process, det vill säga från slutet till sannolikt början. Kliniska prövningar, forskning, mönsteranalys som skaffats av djur- och växtrikets historiska kunskaper och hur de interagerar med andra levande varelser kan hjälpa till såväl som den medicinska, matematiska, statistiska, epidemiologiska, fysiska och kemiska grenintegrationen för att bättre förstå vårt autonoma system och dess funktioner.

Denna artikel kom ut redan den 23/1 och handlar om huruvida orm varit mellanvärd för Coronaviruset, men detta har förkastats av många forskare och läkare, fram till nu.

https://www.wired.com/story/wuhan-coronavirus-snake-flu-theory/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ni är kanonmat. Inse faktum. Lyd order.

Just nu har vi kommit in i ett skede av Coronavirusets framfart där frågan om etik har blivit ett hett samtalsämne över hela världen. Jag läser en insändare av Lotti Knutson (AB 17/3-2020) där hon tycker att det här med isoleringen har gått för långt. “Vi har de myndigheter vi har – gilla läget och lyd order” (dvs gå ut och jobba); Tjafset hotar arbete mot smittspridning

Kerstin Hessius, VD i tredje AP-fonden är helt galet arg och menar att man måste ha en tidsplan för när det här ska vara slut. Hon vill veta när vi ska återgå till det normala. Så här kan vi ju inte fortsätta! (se länk nedan).

Och Folkhälsomyndigheten med Anders Tegnell i spetsen gör allt för att portionera ut sanningar i små munsbitar för att inte skapa panik. Sanningen om hur smittsamt viruset är håller man tillbaka med. Säger att det bara är en vanlig influensa, för att inte skapa oro. Gamlingar litar på hans ord – det är ju bara genom hosta och nysningar det smittar. De flesta förstår fortfarande inte vad det är som händer. FHM försöker balansera försiktigt än hit, än dit. Inte sprida panik, men inte vara för vaga. Säga att det nog inte är så farligt så att folk går ut och skapar flockimmunitet, för att i nästa stund stänga av någon kran här och där. Det är en chansning som kan ställa sjukvården inför fruktansvärda konsekvenser. Dessutom vet man inte vilka som är i riskzonen. Att stoppa smittan genom karantän är dyrt för samhället och kan bli långdraget. Man försöker skynda på processen. Ekonomin har inte tid att vänta. Företagen har inte tid att vänta. Stefan Löfven går en balansgång mellan döda kroppar och pengar som brinner upp inför våra ögon. Hur mycket är en människa värd?

Lotti Knutsson skriver: “Det kan knappast vara någon nyhet att Sverige systematiskt nedmonterat beredskapen inom försvar och vård under många år. Eller att gamla och sjuka människor till slut dör, av en eller annan orsak.” Vad menar hon med det uttalandet? Jag läser igen och det går upp för mig: Ut och jobba och se till att hjulen fortsätter att rulla. Skit i att väldigt många, kanske tusentals äldre kommer att dö. De ska ju ändå dö.

Kerstin Hessius är inne på samma spår. Det verkar som om hon är villig att offra väldigt många gamla, för att den unga generationen inte ska hamna i misär. Nej, ut och jobba och lyd order ropar dem. Samtidigt kör man fram kylbilarna bakom sjukhusen där de döda kropparna ska ligga.

Vi är i krig och ingen kan säga när ett krig är slut. Man kan inte bestämma när fiendens bomber ska sluta falla och ett folk kan gå ut på gatorna och jubla. Väldigt många kommer att dö. Då kan man inte gärna prata om att gå tillbaka till det “normala”. Det kommer inte att bli normalt igen – inte på ett långt tag. Hur ska Sverige kunna få igång bilproduktionen när reservdelarna inte finns? Hur ska stålindustrin kunna exportera till övriga världen – när den övriga världen är isolerad? Vi är ett exportberoende land, så jag förstår inte riktigt hur vi ska göra för att hålla igång produktionen när de länder vi exporterar är som fastfrusna isstoder. Hur ska teatrarna, biografer och restauranger klara sig utan alla kvinnor över 70? Dom ska ju sitta inlåsta.

Tyskland är i karantän. Norge är i karantän. Frankrike, Spanien och Italien är i karantän. Och nu också England. De har gett upp tanken om flockimmunitet. Man gör det för att stoppa trycket på sjukvården. För man ska kunna rädda så många som möjligt. Att handskandet av tusentals döda inte ska bli ohanterbart. Att de döda inte ska staplas på gatorna vind för våg. Att de inte ska ligga och lukta lik i lägenheterna. Att inte läkarna och sjukhuspersonalen ska gå under av sin arbetsbörda och kanske smittas och dö för att de inte har rätt skyddskläder.

Man går i karantän när det inte finns något annat att ta till. Man kan inte slåss mot detta virus med bomber. Det finns heller ingen “tidsplan” för när det kan vara över. För ingen har i modern tid varit med om något liknande. Vi får gå tillbaka till Spanska sjukan för att försöka förstå – kanske så långt som till pesten om det fortsätter på detta sätt. Karantän kommer från det italienska uttrycket quarantena – 40 dagar. Kanske är det i 40 dagar vi behöver gå i karantän.

Om Sverige klarar sig bättre genom denna kris än andra länder för att vi följer den här teorin om flockimmunitet, lovar jag att jag ska vifta på flaggan, hoppa upp och ner och stämma upp uniont i en Anders Tegnell-kör. Men jag tycker det är obehagligt att tänka att de håller på med en plan om utportionering av människor som man vet kommer att bli smittade, utan att dessa själva riktigt förstår vad det är som händer och inte heller har möjlighet att skydda sig om man är i riskzonen. Min kritik ligger i att jag inte tycker att man har varnat riskgrupper tillräckligt väl. Man har inte förklarat hur lätt viruset sprids och vilka risker de löper genom att gå ut på stan.

Är planen att portionera ut smittan, utan att folk riktigt förstår vad som händer, är det extremt oansvarigt. Melodifestivalen tilläts på Friends arena. Plan tilläts fortsätta landa i Stockholm. De som kom från Italien och Iran fullsatta med smittade människor som inte sattes inte i karantän direkt. Bussarna till stan på morgonen går nu överfulla. Stora folksamlingar tillåts fortfarande. Många kommer att stryka med, även yngre som kanske hade kunnat skyddas om vi hade vetat hur otroligt dödligt detta virus är.

Till Kerstin Hessius och Lotti Knutsson vill jag säga: You can lead a horse to water – but you can’t make it drink.

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Prepare now!

En läkare i Italien berättar hur de nu förbereder sig för att ta emot svåra fall av Coronapatienter. De räknar med att de ligger nio dagar efter de mest utsatta sjukhusen i Italien. Hans största budskap till resten av världen är att börja preparera för karantän. Inget vill hamna i samma sits som Italien där sjukvården nu på flera håll är nära en kollaps. Det kommer snart att vara vår tid i Sverige för att möta upp mot detta nya krisläge.

Han menar att en av de viktigaste sakerna är att se till är att sjukhuspersonalen har skyddsutrustning. Ca 10% av de som drabbas av Covin-19 kommer att behöva sjukvård och många av dessa kommer att behöva hjälp att andas. Se till att preparera för detta. I Sverige finns nu 39 EMCO-maskiner (för att uppehålla andning utanför kroppen). Det krävs mycket personal för att sköta patienter som ligger med maskinell andning.

Som ni vet har inte Sverige tillräckligt med skyddsutrustning för vår sjukvårdspersonal. Många i Sverige har inte tagit utbrottet på Covid-19 på allvar. Vi har hamnat i en mycket allvarlig situation. Det kanske är så det blir när myndigheter har försökt tona ner riskerna – man står helt chockad när krisen slår till.

I England börjar man vakna till nu. Där finns nu planer på att sätta alla över 70 år i karantän i 4 månader. Det är en fruktansvärt drastisk åtgärd men de resonerar att det är ett krigstillstånd. I England tror man att deras peak ska nås om 2-4 veckor. Vi ligger nog några dagar till någon vecka efter dem om man ser till antalet smittade. När England anser att det är dags att låta områden går i karantän beror lite på när man tror peaken ska komma och hur väl sjukvården klarar anstormningen.

Istället för att klaga på folk som har klagat på myndigheters (FHM) senfärdighet är det nu dags att agera. Panik eller inte – I don’t care. Att vara förberedd är inte att ha panik. Det är att vara förberedd. Tror till och med det är bra om folk får lite panik så att de förstår allvaret när “the shit hits the fan”. Det som nu Danmark och Norge gör – dvs att de stänger gränserna har en moralhöjande funktion om inte annat. Det är viktigt att få folk att fatta att det är allvar nu. Det är inte längre “bara en lätt influensa”. Det är mycket värre än så. 10% av antalet sjuka är ett jäkla massa patienter. De är bara att räkna.

Om liknande karantänssituation kommer att bli aktuellt i Sverige vet vi inte ännu. Det handlar ju hela tiden att parera så att sjukvården inte översvämmas av patienter de inte kan ta om hand om. Men en sak är säker – vi kommer att behöva vara uppfinningsrika, snabba, släppa skrivbordet och byråtkratin mm. I det här läget är det viktigare att vi kan handla snabbt än all byråkrati i världen. Det är viktigare att vi tar det säkra före det osäkra. Och de viktigaste människorna vi har i landet just nu är de som jobbar inom sjukvården. De behöver all hjälp de kan få. Och de behöver största möjliga tystnad från folk som inte är allvarligt sjuka. Personer i riskgruppen. Sjukvården pallar inte med massa onödiga besök från oroliga patienter.

Många tycker att jag har panik och överreagerar. Eller att jag oroar mig för mycket. Men nej. Jag är ganska lugn, men jag har sett åt vilket håll det här är på väg sedan ett bra tag tillbaka. Nu börjar folk komma ikapp. Det är en ganska jobbig omställning, men man går in i olika stadie. Man måste ha lite framförhållning om man vill veta hur man ska ta sig från A till B till C i en krissituation.

Posted in Coronavirus | Leave a comment

Världen har fått andnöd

Vi befinner oss just nu i oroliga tider och virusets framfart har chockat många. Stefan Löfven och Lena Hallengren behöver sätta på sig ledartröjorna och ta ett stort kliv framåt och Folkhälsomyndigheten behöver ta ett steg tillbaka. VI behöver inte höra vad myndighetspersoner som Anders Tegnell tror om framtiden, som sedan ska visa sig vara fel. Vi behöver inte höra dem gång på gång tona ner riskerna och invagga folk i tron att coronaviruset inte är värre än en influensa. Det där klarar Trump av så bra på egen hand. De beslut som kommer att behöva fattas framöver kräver att man vågar vara obekväm och tala sanning. Vare sig det är att det är obehagliga nyheter eller att man faktiskt inte vet svaret.

 

Att man inte kunnat förutse virusets framfart utanför Kinas gränser är i mina ögon ofattbart naivt. Man har sagt att risken för att smittas i Sverige i stort sett är obefintlig. Att kulmen nu är nådd. Att dödligheten i covid-19 inte är värre än för en influensa. Medan andra länder i Europa stänger ner och förbjuder stora folksamlingar, kör Sverige klackarna i taket och fyller Friends Arena med 25 000 människor. De verkar resonera att bara folk får sin Mello är allt frid och fröjd. Är detta risktagande verkligen ok?

 

Alla påverkas nu. För de personer som tyckte att coronaviruset bara var en vanlig förkylning, har nu drabbats av plötslig andnöd och satt i halsen, när de ser hur börsen störtdyker och oljepriset rasar. Gemene man vaknar till när det börjar svida i plånboken. Ingen har riktigt förstått hur detta mikroskopiskt lilla viruset har satt hela världen i gungning. Och inte kan vi övervinna viruset genom att snacka bort faran med det genom att som exempelvis Trump som står och vevar med armarna i teatraliska utspel och pratar om att det kommer att ske ett mirakel och viruset försvinner. Nej, krigsstrategien för detta virus är den brända jordens taktik.

 

Men det gäller att komma ihåg att vi inte kommer att vara i denna mardröm för evigt. Om kanske ett år eller så kommer vi att se ljuset i tunneln igen. Flygplan som idag står på marken kommer att finnas kvar, vi kommer att längta oss galna att få resa till Italien igen, efterfrågan för nya prylar och teknik försvinner inte, det kommer att finnas ett uppdämt behov av att träffas, umgås, gå på konserter, bio och fotbollsmatcher. Men fram tills dess måste vi kanske handla som om det vore krig. Ett krig mot ett litet virus som bara har en enda önskan — och det är att sprida sig.

 

Även om många tycker vi “alarmister” överdriver situationen, är Sars-CoV-2 inte att leka med. Ingen vet egentligen hur viruset kommer fortsätta sin färd över världen, genom våra kroppar och genom mutationer. Blir det värre, eller kommer det att tappa fart och farlighet och urvattnas lite under sin härföring genom världen. Vi vet inte. Det är inte förrän vi har alla papper på bordet som det kommer att visa sig. Tills dess måste vi agera som om vi hade de värsta framför oss. Inte rycka på axlarna och tro att det kommer att lösa sig. Vi kan inte låta detta virus få fritt spelrum. Det skulle göra att våra sjukhus översvämmas av gamla och sjuka och även yngre människor som av olika anledning drabbas. Vill vi skapa en sådan situation? Det tror jag ingen vill om vi tänker efter.

 

https://www.thesun.co.uk/news/11131963/coronavirus-life-support-italy-photos/

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kan man lita på Folkhälsomyndigheten?

Vi har nu matats med uppgifter från Folkhälsomyndigheten att Coronaviruset inte är så farligt. Att det “bara” är de gamla och sjuka som möjligtvis kan få en svårare variant med problem att andas och lunginflammation, men att de flesta som får Covid-19 bara drabbas av en mild influensa. Till viss del kan man säga att de har rätt. Enligt statistiken klarar de flesta av sjukdomen. Men om ca 80% klarar av Covid-19 förhållandevis bra, så finns det dom som blir riktigt, riktigt dåliga. Vad händer med dom? De där allra kritiskt sjuka som behöver hjälp att andas, kanske maskinell hjälp? Hur ska sjukvården kunna ta hand om dem när det inte finns vårdplatser kvar? När dom inom sjukvården redan går på knäna.

När vi idag läser om hur man handskas med Coronautbrottet i New York är det andra tongångar. New Yorks guvernör Andrew Cuomo:

– Jag uppmanar inte till lugn. Jag uppmanar till att se verkligheten. I New York har man 12 fall. I Stockholm har vi 115 smittade per dagens datum 8/3-2020.

Men i Sverige har man valt en annan väg. Här handlar det om att uppmana till lugn till vilket pris som helst. Det har gått så långt att uttalanden från Folkhälsomyndigheten har varit helt missvisande och i efterhand direkt felaktiga.

Här är några uttalanden som Anders Tegnell gjort under den senaste tiden kring Coronaviruset:

– Det är ungefär samma smittsamhetsgrad som vanligt influensa, berättar Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, för Expressen 27/2-2020.

Men stämmer detta? Med en vanlig influensa räknar man med att en smittad smittar 1,3 “nya” personer, dvs ett R= värde på R1,2 (New York Times) och Coronaviruset räknas till R2,6 (www.medrxiv.org 6/3-2020). Det gör en stor skillnad när det gäller utbrottshastigheten för viruset.

Ytterligare uttalanden från Anders Tegnell:

– Viruset sprids just nu bara i Kina. De som insjuknat i andra länder har smittats i Kina och när de sedan återvänt hem så har de isolerats. Det är viktigt att poängtera att om länderna har rutiner kring isolering för de smittade, så är det ingen spridning. (SVD 25/1-2020).

– Risken att smittan skulle kunna spridas i Sverige med den här gruppen är helt obefintlig, säger Anders Tegnell när han pratar om evakuerade svenskar från Wuhan. (Aftonbladet 2/2-2020).

– När det gäller dödligheten är det väldigt svårt att veta något säkert just nu, först måste stora grupper ha undersökts, och det tar tid. Då brukar dödligheten sjunka eftersom det alltid finns många som har haft sjukdomen fast inte har märkt av den. Min bedömning är att dödligheten kommer att ligga nära den vanliga influensan. (DN 3/3-2020).

Dödligheten i en vanlig influensa är 0,1 % och för Coronaviruset ligger den på 3,4 % enligt WHO. Dessutom finns inget naturligt immunförsvar för Coronaviruset. Det finns inget vaccin. Det finns rapporter som tyder på att man kan få det flera gånger. Det verkar mutera.

 

Om ca 80% klarar av Covid-19 förhållandevis bra, så finns det dom som blir riktigt, riktigt dåliga. Vad händer med dom? Och de där allra kritiska sjuka som behöver hjälp att andas? De som kanske behöver maskinell hjälp för att andas? Hur ska sjukvården kunna ta hand om dem när det inte finns vårdplatser kvar?

Folkhälsomyndigheten har i folks ögon stått som någon form av garant för hur den vanliga svensken ska resonera kring detta nya virusinslag i sitt dagliga liv. Hur smittar det? Hur farligt är det?  Hur snabbt sprids det? Det kanske är så att Anders Tegnell bara vill vara den där positiva killen som inte vill skrämma upp folk i onödan. Men det har kommit alldels för många felaktiga uttalanden från karln och han har fått alldeles för stort mediautrymme.

Det senaste uttalandet från Anders Tegnell om att “Antalet coronafall i Sverige kan ha nått toppen – kommer snart att klinga av” Aftonbladet 5/3-2020, har han nu dragit tillbaka. Nu säger han: “Coronakulmen är inte nådd än” (AB 8/3-2020). Och det var ju bra att han tog tillbaka och backade. Frågan är om han inte ska backa några steg till. Helt enkelt backa in i sitt arbetsrum, stänga dörren och sätta sig på stolen och börja ta reda på vad olika läkare och forskare säger kring viruset.

Jag vet att det och topsas helt otroligt många människor i Sverige just nu. Fler än i USA. Och man kämpar hårt med smittspårningen. Men vi måste hjälpa dem på traven. Vi behöver själva se över hur vi rör oss och hur vi beter oss i grupp. Vi behöver tänka “vi” och inte “jag”. För vi vet ju ännu inte hur farligt viruset är och hur hårt ett utbrott i Sverige kommer drabba en redan ansträngd sjukvård.

Folkhälsomyndigheten uppgift är att ha ett nationellt ansvar för att verka för ett effektivt smittskydd. Hur har de lyckats? Inte speciellt bra. Hur ska man få folk att agera om man hör från myndigheter att detta virus inte är speciellt farligt. Inte värre än en influensa. Ja, faktiskt mer som en förkylning.

Covid-19 klassas som en samhällsfarlig sjukdom och borde behandlas därefter.  Vi behöver myndighetspersoner som inte är så rädda att göra folk rädda. Det behövs helt enkelt en pessimist som leder arbetet att preparera folk för detta virus. Inte någon som gör svävande optimistiska uttalanden när folk letar efter sanningen.

Så vad man kan säga att Folkhälsomyndigheten verkligen  lyckats med är att tona ner riskerna med coronaviruset. Få folk att fortsätta som inget hade hänt. Om det är bra eller dåligt ur samhällsekonomisk perspektiv och medmänskligt perspektiv får framtiden utvisa.

Nedan intressanta youtube-klipp för den som vill lära sig mer om coronaviruset och om hur forskare och läkare ser på utvecklingen.

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Is it just a matter of time – Corona?

Igår var det 44 653 st smittade och 1113 döda. Idag är det 60 140 smittade och 1360 st döda.

En stat eller ett land i nödläge måste kunna fatta snabba beslut. Det är som att du flyger ett stort plan med flera hundra passagerare. De som flyger måste ha kunskapen och utbildningen, de måste veta hur de ska kommunicera sinsemellan, det får inte finnas risk för missförstånd och det ska inte för hög hierarki som gör att man inte vågar säga om något är fel. Då kan det gå åt helvete. Det finns många flygkrascher i historien som gått åt helvete för att det har varit dålig kommunikation i cockpit. Kanske av rädsla att ifrågasätta eller komma med ny information som kan omkullkasta en annan strategi. Att inte våga komma med input för att lösa problem av rädsla att blir straffade eller förlöjligade. I vissa kulturer kan ju detta förekomma.

Vad krävs då när det gäller att ta beslut när tiden är knapp och risken för en katastrof är stor?  Ja, om man vill folks bästa, behöver man definitivt vara öppen med information. Man måste se till att alla som är inblandade i att ta beslut, är kunniga på området och väl insatta i problemet. Människor som inte själva kan inhämta information eller är kunniga behöver därför relevant information för att själva välja väg. Detta gäller förstås om man vill att alla ska komma med på tåget. Om man bara vill att några ska komma med, ser man givetvis INTE till att alla ska få reda på hur det egentligen står till. Självklart finns det också lägen där resultatet hade blivit annorlunda om folk faktiskt hade vetat. Exempel är banker som varit nära konkurs med låtit sina anställda tro att allt var tryggt och lugnt, medan man egentligen varit en hårsmån från konkurs. I dessa lägen är det kanske folks okunskap som räddat företaget (eller dess ägare). Men så finns det historiska exempel på hur det kan gå när folk bara lyder order. Som när stora arméer bara lytt order och gått rakt in i döden. Eller när soldater bara lyder order och mördar ett helt folk.

Hur har då informationsflödet fungerat tills idag? Den läkare som tidigt ville varna för viruset i en chatgrupp till andra läkare blev straffad för detta. När han fortfarande var frisk – innan sin död, tvingade myndigheten honom att skriva på papper att inte gå ut med denna information. Dvs berätta och varna om detta till sina läkarkollegor.

När man väl i Kina bestämde sig för att sätta mångmiljonstaden Wuhan i karantän, var det redan för sent. “The cat has left the box”, som man uttrycker det på engelska. Tidigare graverande fakta som hållits gömd, kom nu fram. För vissa har detta varit uppenbart. Att det ligger en hund begraven någonstans. Med ett land som Kina, med så strikta hierarkier, har förstås svårt att lyssna in och ifrågasätta tidigare information från personer lägre i rang. I ett land där en läkare blir straffad för att vilja gå ut med information och högt ansvariga hälsochefer sedan blir avskedade, inser man att man har att göra med folk som är livrädda att göra fel. Och det blir ofta fel när människor är livrädda för att göra fel…

World Health Organisation med Tedros Adhanom Ghebreyesus i spetsen, pratar gärna länge och brett om hur viktigt det är att inte sprida falsk information och hur duktiga Kina har varit i att hålla tillbaka smittan. Jag skulle säga – hellre falsk information som kommer ut – än ingen alls. Kan någon ge mig exempel på den här falska informationen som varit så farlig för virusets utbredning? Jag tycker WHO borde tagit ett kraftfullare steg redan på ett tidigare stadium. Som att utlysa internationellt nödläge. Men de hade väl förmodligen inte all information då. Den var silad genom ledare som var rädda att tappa ansiktet och förlöjligas och straffas. Nu prisar WHO de ledare i länder där smittan brutit ut och beklagar sig över några få som sprider falsk information (fattar fortfarande inte vad det skulle vara för falsk information). De vill t o m gå så långt att stänga ner sidor på nätet där information sluppit ut som kan vara av det slaget att det skrämmer människor – eller gör att vi särbehandlar kineser. Men Hallå…

Vad världen nu behöver göra är att inse att viruset är här för att stanna. Det kommer inte att gå att stoppa smittan längre. Vad behöver vi då göra? Istället för att WHO håller på att lägga sig i vad de anser som “falsk” information på nätet, borde de koncentrera sig på att komma ut med information om vad vad världen kan göra istället. Genom att låta forskare, läkare och andra som har kunskapen om detta berätta. Skapa visuella scenarior på vad som kan hända. Ja, faktiskt dra upp värsta tänkbara scenarior så att man har  möjlighet att agera på detta. Hellre det än några jeppar sitter och pratar om vikten vid att inte sprida falsk information och att prisa ledare i bl a Kina.

Då detta virus är så smittsamt att t o m vårdpersonal med skyddsdräkter smittas, att man helt klart har bevisat att människor utan symtom kan vara smittbärare och att vissa tror att det t o m kan smitta via luften och via avföring så vidhåller WHO och svenska smittskyddsmyndigheten att viruset INTE smittar annat än via droppar. Det Kina just nu gör rätt i är att sätta folk i självkarantän. Det finns inga andra vägar i en så stor stad. Sjukvården där har ingen möjlighet att testa alla, eller att låta folk utan allvarlig symtom vårdas på sjukhus. Att ta dem till sjukhus förvärrar situationen och risken för andra att smittas blir då för hög.

Att vara efterklok är lätt, men självklart borde WHO redan i ett tidigare stadie utlyst internationellt nödtillstånd. Man borde stoppat flygtrafik från Kina mycket tidigare. Nu är det som det är. Vi kan inte vrida tillbaka klockan, och vi vet ännu inte hur illa detta virus kommer att påverka, döda och vilken effekt det kommer att ha på världsekonomin. Att man stoppade en läkare som hade svaret, från att berätta, kan vi inte göra något åt. Han är död nu och viruset han ville varna för har spritt sig. Men vi ska inte låta WHO eller några andra nissar försöka stoppa vad de anser vara falsk information. För imorgon kan den informationen visa sig vara sann.

https://visalist.io/emergency/coronavirus?fbclid=IwAR0TwwzZuLCjR6Ckxj0dR2DXcf-UEzsLnSz57girzaBpzuoTvmDDQQ6VWk4

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Corona viruset

Hittils per denna dag har 44 653 insjuknat i Coronaviruset och 1113 dött.  8204 är allvarligt sjuka och 4749 har tillfrisknat. (National health comission 2020-02-11)

I Japan på Diamond Princess, har skeppet hittills 135 diagnostiserade med Coronaviruset. Nu har man tydligen insett att det blir svårt att testa alla. Dom har helt enkelt inte kapacitet för det. Eller behöver prioritera. De kommer istället testa äldre och de med synliga symtomer.

Medan vi ser framför oss en spridning som är svår att ta in, så ser börsen plötsligt ut att ha gjort ett glädjeskutt. Samtidigt pratar Kina om hur viktigt det är att vi håller goda relationer med dom och att vi inte stänger ut dom helt. Man pratar om att kurvan av antalet insjuknade håller på att plana ut. Men samtidigt – Kina som är världens största motor när det gäller världsekonomin har stängt av produktionen på många håll. Hur ska det nu gå med all den import av viktiga och nödvändiga gods som vi i väst behöver undrar man. Som t ex läkemedel. Kina lär inte skicka iväg dessa om de behöver dessa själva.

Om världen inte längre kan stå emot detta virus och det fortsätter att ha samma dödstal och spridningseffekt – hur kommer vi då kunna att hålla uppe en fasad av att allt är som vanligt? Jag menar inte att vi ännu ser en sådan utveckling i resten av världen, men definitivt i Kina. Stora företag sätter press på Kina att börja tillverka igen. Hur ska Kina klara av att hålla dessa motstridiga krav isär? Stoppa smittan, men börja jobba! Hur ska Kina göra när man å ena sidan inte vill sprida smittan ytterligare och behöver hålla flera miljoner i karantän, men å andra sidan behöva hålla storföretagen på gott humör när de knackar på på porten och undrar varför man inte börjat producera igen?

Vi behöver självklart försöka hålla oss kalla till denna epidemi, men vi får inte vara kortsiktigt så rädda för en dipp på världsekonomin att vi släpper på restriktionerna och testandet av ev sjuka.

När det gäller antalet rapporterade fall i Kina har det visat sig att kurvan håller på att plana ut – säger dom – men vi vet fortfarande inte vad som ligger bakom vissa taktiska steg. Hur vet vi om man i Kina verkligen klarar att testa så många fall när inte Japan längre har kapacitet att testa alla på the Diamond Princess? Jag har också läst rapporter att man i Kina inte har kapacitet att testa alla som kommer in på sjukhuset. De skickar hem folk. Och jag förstår dom – någonstans måste man väl göra en avvägning.

Jag hoppas att jag inte har rätt när jag säger att jag är lite misstänksam mot börsuppgången jag sett de senaste dagarna. Marknaden försöker nu intala sig att allt är under kontroll, att viruset inte kommer orsaka så stora ekonomiska bortfall att världsmarknaden inte kommer att påverkas nämnvärt. Jag hoppas att de har rätt…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

We can’t save the world by playing by the rules (Greta Thunberg 15 år)

Jorden kommer nog att överleva oss människor, men vad finns kvar när vi är borta? Kackerlackor, spindlar, ödlor och ormar? Andra däggdjur och insekter som är mer känsliga för klimatförstöringar lär stryka med – precis som stora delar av mänskligheten.

Läser om klimatmötet i Katowice i Polen. Bland de 200 människor som just nu sitter och diskuterar hur vi ska följa Parisavtalet, finns bl a zoologen David Attenborough — “folkets röst” på plats.

David Attenborough menar att vi just nu står vi inför det största hotet vi har sett på tusentals år. En global katastrof skapad av människan som riskerar att ta död på en större del av världens naturliv.

Samtidigt ser vi klimatskeptiker som bl a Trump och Brasiliens nya president som tycker att det hela är överdrivet och kör på som vanligt. Nej, inte bara som vanligt, utan de vill utöka utarmningen av jorden. Trump vill borra efter olja i orörda delar av Alaska och den nya högerpopulisten i Brasilien Jair Bolsonaro, vill skövla alltmer regnskog. I Polen och Tyskland fortsätter man att utvinna kol och i de fattigare delarna av världen vill man nu börja leva det liv man ser att vi i väst har levt i decennier. Det säger sig självt att det inte går ihop. Resan mot en alltmer hållbar värld blir svår om den ens är möjlig. Vi är alldeles för många människor på jorden. Och vi lever efter kapitalistiska ideal som definitivt inte är miljövänliga. Hur skulle ett samhälle kunna se ut utan att BNP ständigt måste växa? Är det ens möjligt? Är det inte sådana här frågor vi måste ställa oss?

Tänker på vilka fossilkapitalister vi människor har varit de senaste 150 åren. Hur vi fullkomligt gått bananas när det gäller utvinningen av fossilt bränsle. Visst det har ju lönat sig. Vi lever ju som kungar idag i jämförelse med för några hundra år sedan. Den snabba förändringen går liksom inte att riktigt ta in. Om man för 150 år sedan hade haft möjlighet att flyga med en rymdsond över jorden på natten och filma, hade man inte sett någonting. Det hade varit svart. Möjligen att man kanske sett svaga ljus från eldar i stora städer som London eller Paris. Men det hade varit i stort sett becksvart. Det är svårt att ta in. Vi levde verkligen i ett konstant mörker på den tiden. Så varde det ljus. Inte konstigt att den tekniska utvecklingen tog fart. Och alla var lyckliga och glada. Tills vi upptäckte att det fanns en baksida också. Det fossila bränslet kommer att ta att slut. Vi har gjort av med allt på bara några hundra år och vi har nästan förstört vår jord på kuppen. Oj då!

Egentligen skulle jag kunna tänka att jag inte bryr mig. Jag har ju inga barn och hinner nog dö innan “the shit hits the fan” på riktigt. Då är det liksom inte mitt problem längre. Men i ärlighetens namn tänker jag ju inte så. Jag, liksom många med mig, mår ju pissdåligt av att veta att vi förmodligen har nått världens ände. Vill inte vara med längre. Det blir för tungt att ta in och bearbeta allt detta elände. Och att börja leva som man lär går inte heller. Ivarje fall inte på egen hand. Att kräva att man helt ska sluta flyga, att man inte kan köra bil längre eller inte äta kött – är inte realistiskt. För att vi ska nå några mål överhuvudtaget måste de ske gemensamt via lagar och regleringar. Att tro att vi människor själva ska klara detta på egen hand är ännu mer orealistiskt och naivt. Det måste ske via gemensamma globala avtal, av vilka Parisavtalet är/var ett.

Det behövs starka röster för att göra sig hörda i detta mänsklighetens inre mörker. Greta Thunberg – den svenska 15-åriga tjej som gör sig “hörd” där hon sittstrejkar utanför riksdagen, är en förebild på många sätt. Kan hon genom sitt starka engagemang få igång en ny vital miljörörelse som når bortom Sveriges gränser, kan hon ingjuta hopp och mod hos människor att det faktiskt går att påverka regeringar runt om i världen, ja, då är det fantastiskt.

“We cant save the world by playing by the rules, because the rules need to change” (Greta Thunberg 2018)

 

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Vilken kurs kommer Sverige att ha på måndag?

vilken-kurs-kommer-sverige-ha-swedish-flag-segelbåt

Vilken kurs kommer Sverige att ha under de kommande fyra åren?

På måndag vet vi vilken kurs Sverige kommer att ha de närmaste fyra åren. Kommer skutan Tre Kronor stå stilla och driva fritt med fladdrande vita segel, där ingen har kontroll över vart vi år på väg? Där det råder total kaos och förvirring och vi inte längre har styrfart? Eller seglar SD upp med sitt piratskepp fullt av arga män som svingar sina bajonetter.

Efter att ha tittat på slutdebatten får man en aning om åt vilket håll det lutar. Det är så jämnt mellan blocken att det förmodligen även under kommande mandattid kommer att vara svårt att få igenom vissa beslut över blockgränserna. Den stora frågan blir vilken makt SD kommer att få. Continue reading

Posted in Politik och Samhälle | Leave a comment

Sverigedemokraternas propagandafilm förvränger socialdemokraternas historia – av Louise Drangel

Efter att ha sett sverigedemokraternas film på youtube Ett folk Ett parti, som är ett försök att skandalisera socialdemokratins förflutna, vill jag komma med några kommentarer. Det förrädiska är att man genom lösryckta citat och uteslutande av relevanta omständigheter kan få en så förvrängd framställning av svensk historia.

Inledningsvis i filmen, framhävs att socialdemokraterna på sin första kongress, som ägde rum 1889, hade våld och revolution som ett alternativ till den demokratiska vägen. Och det är ju riktigt. Men man kunde ha nämnt att de konservativa krafterna hela tiden stoppade arbetarnas och det s k småfolkets rösträtt och även kvinnors rätt att få rösta i riksdagsvalet. Men snart under partiledaren Hjalmar Brantings ledning tonade revolutionsalternativet bort och socialdemokraterna valde att med fredlig konstitutionell metod få sin rättmätiga del av makten i Sverige, i samarbete med liberalerna. De som trodde på våld och revolution blev företrädesvis anarkister och längre fram kommunister.

Continue reading

Posted in Louise Drangel, Uncategorized | Tagged , , , , , | 3 Comments