Kan man lita på Folkhälsomyndigheten?

Vi har nu matats med uppgifter från Folkhälsomyndigheten att Coronaviruset inte är så farligt. Att det “bara” är de gamla och sjuka som möjligtvis kan få en svårare variant med problem att andas och lunginflammation, men att de flesta som får Covid-19 bara drabbas av en mild influensa. Till viss del kan man säga att de har rätt. Enligt statistiken klarar de flesta av sjukdomen. Men om ca 80% klarar av Covid-19 förhållandevis bra, så finns det dom som blir riktigt, riktigt dåliga. Vad händer med dom? De där allra kritiskt sjuka som behöver hjälp att andas, kanske maskinell hjälp? Hur ska sjukvården kunna ta hand om dem när det inte finns vårdplatser kvar? När dom inom sjukvården redan går på knäna.

När vi idag läser om hur man handskas med Coronautbrottet i New York är det andra tongångar. New Yorks guvernör Andrew Cuomo:

– Jag uppmanar inte till lugn. Jag uppmanar till att se verkligheten. I New York har man 12 fall. I Stockholm har vi 115 smittade per dagens datum 8/3-2020.

Men i Sverige har man valt en annan väg. Här handlar det om att uppmana till lugn till vilket pris som helst. Det har gått så långt att uttalanden från Folkhälsomyndigheten har varit helt missvisande och i efterhand direkt felaktiga.

Här är några uttalanden som Anders Tegnell gjort under den senaste tiden kring Coronaviruset:

– Det är ungefär samma smittsamhetsgrad som vanligt influensa, berättar Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, för Expressen 27/2-2020.

Men stämmer detta? Med en vanlig influensa räknar man med att en smittad smittar 1,3 “nya” personer, dvs ett R= värde på R1,2 (New York Times) och Coronaviruset räknas till R2,6 (www.medrxiv.org 6/3-2020). Det gör en stor skillnad när det gäller utbrottshastigheten för viruset.

Ytterligare uttalanden från Anders Tegnell:

– Viruset sprids just nu bara i Kina. De som insjuknat i andra länder har smittats i Kina och när de sedan återvänt hem så har de isolerats. Det är viktigt att poängtera att om länderna har rutiner kring isolering för de smittade, så är det ingen spridning. (SVD 25/1-2020).

– Risken att smittan skulle kunna spridas i Sverige med den här gruppen är helt obefintlig, säger Anders Tegnell när han pratar om evakuerade svenskar från Wuhan. (Aftonbladet 2/2-2020).

– När det gäller dödligheten är det väldigt svårt att veta något säkert just nu, först måste stora grupper ha undersökts, och det tar tid. Då brukar dödligheten sjunka eftersom det alltid finns många som har haft sjukdomen fast inte har märkt av den. Min bedömning är att dödligheten kommer att ligga nära den vanliga influensan. (DN 3/3-2020).

Dödligheten i en vanlig influensa är 0,1 % och för Coronaviruset ligger den på 3,4 % enligt WHO. Dessutom finns inget naturligt immunförsvar för Coronaviruset. Det finns inget vaccin. Det finns rapporter som tyder på att man kan få det flera gånger. Det verkar mutera.

 

Om ca 80% klarar av Covid-19 förhållandevis bra, så finns det dom som blir riktigt, riktigt dåliga. Vad händer med dom? Och de där allra kritiska sjuka som behöver hjälp att andas? De som kanske behöver maskinell hjälp för att andas? Hur ska sjukvården kunna ta hand om dem när det inte finns vårdplatser kvar?

Folkhälsomyndigheten har i folks ögon stått som någon form av garant för hur den vanliga svensken ska resonera kring detta nya virusinslag i sitt dagliga liv. Hur smittar det? Hur farligt är det?  Hur snabbt sprids det? Det kanske är så att Anders Tegnell bara vill vara den där positiva killen som inte vill skrämma upp folk i onödan. Men det har kommit alldels för många felaktiga uttalanden från karln och han har fått alldeles för stort mediautrymme.

Det senaste uttalandet från Anders Tegnell om att “Antalet coronafall i Sverige kan ha nått toppen – kommer snart att klinga av” Aftonbladet 5/3-2020, har han nu dragit tillbaka. Nu säger han: “Coronakulmen är inte nådd än” (AB 8/3-2020). Och det var ju bra att han tog tillbaka och backade. Frågan är om han inte ska backa några steg till. Helt enkelt backa in i sitt arbetsrum, stänga dörren och sätta sig på stolen och börja ta reda på vad olika läkare och forskare säger kring viruset.

Jag vet att det och topsas helt otroligt många människor i Sverige just nu. Fler än i USA. Och man kämpar hårt med smittspårningen. Men vi måste hjälpa dem på traven. Vi behöver själva se över hur vi rör oss och hur vi beter oss i grupp. Vi behöver tänka “vi” och inte “jag”. För vi vet ju ännu inte hur farligt viruset är och hur hårt ett utbrott i Sverige kommer drabba en redan ansträngd sjukvård.

Folkhälsomyndigheten uppgift är att ha ett nationellt ansvar för att verka för ett effektivt smittskydd. Hur har de lyckats? Inte speciellt bra. Hur ska man få folk att agera om man hör från myndigheter att detta virus inte är speciellt farligt. Inte värre än en influensa. Ja, faktiskt mer som en förkylning.

Covid-19 klassas som en samhällsfarlig sjukdom och borde behandlas därefter.  Vi behöver myndighetspersoner som inte är så rädda att göra folk rädda. Det behövs helt enkelt en pessimist som leder arbetet att preparera folk för detta virus. Inte någon som gör svävande optimistiska uttalanden när folk letar efter sanningen.

Så vad man kan säga att Folkhälsomyndigheten verkligen  lyckats med är att tona ner riskerna med coronaviruset. Få folk att fortsätta som inget hade hänt. Om det är bra eller dåligt ur samhällsekonomisk perspektiv och medmänskligt perspektiv får framtiden utvisa.

Nedan intressanta youtube-klipp för den som vill lära sig mer om coronaviruset och om hur forskare och läkare ser på utvecklingen.

 

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.