Maktfullkomlighet och Sveriges hantering av Sars Cov-2 har varit “mellan tummen och pekfingret”.

Snart har det gått ett år sedan världen utanför Kina fick upp ögonen för Coronaviruset Covid-19. Mycket vatten har runnit under broarna och nu i efterhand blir vissa uttalanden och tvärsäkra påståenden pinsamt daterade. Lyssnade på en podinspelning med Johan Giesecke som spelades in i mars i år 2020. Här blir det så tydligt att han var helt ute och cyklade där i mitten av mars. Vid detta tillfälle hade världen 8 243 döda.

Då jag har följt detta virus under årets gång blir det också tydligt på vilka punkter vi i Sverige har varit okunniga om virusets specifika egenskaper. Man har också spelat ner detta virus farlighet genom att jämföra det med ett vanligt influensavirus.

I början av podden pratar intervjuaren lite med Johan Giesecke om vad som händer i en maktfullkomlig stat som Kina när någon bär på obehaglig information som man kanske inte vill föra uppåt i hierarkin. Och som sedan, när någon faktiskt gör det, som läkaren i Wuhan – Li Wenliang, blir motarbetad, fängslad eller faktiskt mördad.
Li Wenliang blev bara 34 år då han dog när han blev smittad av en patient.

Jag skulle nog vilja säga att vi i Sverige har lyckats ganska bra i en totalitär nedtryckning av kritiker av FHM också. Hierarkin och maktfullkomligheten när det gäller FHM mot andra läkare och virologer har Sverige varit total. Att vara hobbyepidemiolog har varit detsamma som att man är längst ner i rang. Inte ens de som själva har utbildning i höjd med både Anders Tegnell och Johan Giesecke har fått uttala sig utan har blivit förlöjligade av både media och allmänheten till att börja med… men inte nu längre.

När Johan Giesecke spår i framtiden jämför han med att det nog inte blir mer än lika många döda som i en vanlig influensa. Den brukar ligga på mellan 500 – 2000 personer per år säger han och räknar högt hur många promille detta skulle vara av den svenska befolkningen. “Kanske lite mer men inte mycket mer”.

Sydkoreas strategi menar Giesecke skulle absolut inte fungera i Sverige. De har lyckats bra, men det har en nackdel, menar han; “Man skapar ingen immunitet alls i befolkningen. De som har det blir förstås immuna, men de är rätt få. Så den här flockimmuniteten – att många har haft den, kommer de inte ha. Så de är illa rustade vid en andra våg.”

Finns det någon risk att man kan bli sjuk två gånger frågar intervjuaren. “Nej sannolikt inte. Det finns två rapporter om detta, men jag undrar om det är sant”, svarar Johan Giesecke. Idag vet vi att det är sant. Angående frågan om vilka som får Covid-19, svarar han: “Folk under 50, 60 år blir inte sjuka i det här. Det är extremt ovanligt att de får en svår sjukdom.” Idag vet vi att detta inte är sant.

Vem är det som har styrt Sveriges smittskyddsstrategi? Det är de tre myndigheterna Socialstyrelsen, FHM och Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap.

Man är inte öppen när det gäller strategin menar intervjuaren och insinuerar själv att det kanske är det som är grejen. Att inte vara för öppen med sin strategi. Giesecke säger inte emot. När det gäller Norges mer hårda strategi som att stänga skolor säger han: “Norrmännen är inte kloka! Stänga gränserna! De har ju 1200 smittade i landet.”

Gieseckes råd är flockimmunitet: “Egentligen går det ut på att man skyddar de äldre och sjuka och resten får smittas långsamt.” Hans svar på hur vi ska bli av med smittan i Sverige: “Om alla gör som jag säger och stannar hemma från jobbet eller skolan när de känner sig lite dåliga i halsen eller näsan, om alla gjorde det så skulle epidemin försvinna på två veckor.” Intervjuaren: “Men har man inte redan smittat folk potentiellt dagar innan man känner av?” “Jo, okej då, men då är dom… då känner dom sig lite sjuka fyra dagar senare och så stannar dom hemma då… Men det är klart, det har du rätt i… det blir en viss smittspridning, men den kommer att dö ut så småningom”.

Jag säger bara Herregud! Hur lite han visste då Giesecke. Han verkar inte känna till smittovägar, dvs att även asymtomatiska smittar och inte heller att viruset kan leva på ytor i flera dagar… “det här med hur länge det smittar på ytor – det gör det inte särskilt länge – det är en fråga om minuter”. Fakta: Viruset kan leva kvar på material upp till 72 timmar. Minst.

Jag häpnar när jag lyssnar på denna podd och måste bara ge en eloge till intervjuaren
Taimaz Ghaffari. Trots Gieseckes arroganta hållning, lyckas iTaimaz hålla det hela på en nivå där han inte är totalt utlämnad till Gieseckes härskarteknik.

https://poddtoppen.se/podcast/1352921325/loungepodden/80-allt-om-corona-johan-giesecke-professor-epidemiologi

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.