Monthly Archives: October 2013

Senaste om Fukushima

Olyckan i Fukushima är ett allvarligt hot, inte bara för Japan utan för resten av världen. Tre härdsmältor vilka man tror har smält ner genom jorden till grundvattnet. Radioaktiviteten i Fukushima överstiger vida det som Japan drabbades av efter Hiroshima. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

New Public Management och LEAN – allt går att mätas i pengar

Ur ett politiskt perspektiv kan man fundera på vad människan reducerats till om allt ska mätas i siffror. Vad händer människor emellan i ett samhälle där alla tjänster och kontakter först ska gå igenom ett ekonomiskt filter? Och framförallt – var … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ur led är det sunda förnuftet

Läser DN på internet och artikel efter artikel visar hur galen vår tid är. I USA närmar man sig ekonomiskt kaos pga att representanthusets högerpolitiska falang väljer att sätta fingrar i hjulet för att hitta en lösning tillsammans med senaten. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment