Monthly Archives: November 2013

Skrämmande dokumentär

som visar vad som skulle kunna hända om en stad blev strömlös under en vecka.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Majoritetens olidliga dumhet

Den ekonomiskt marknadsanpassade värld vi har sett utvecklats de senaste decennierna, där avregleringar och sänkta skatter radas upp på ett pärlband, där man in absurdum låter tillvaron styras av utbud och efterfråga, har tappat en fundamental byggsten i sina försök att vara … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment