Cross-species transmission snakes

Vi vet fortfarande inte vilket djur som är “mellanvärd” när det gäller Coronaviruset. Förmodligen kommer sanningen fram förr eller senare, men som det ser ut nu verkar det som om Kina inte vill lämna ut sådan information. Man har officiellt gått ut med att mellanvärden skulle vara en pangolin, men det finns många frågetecken kring detta. Flera forskare och universitet har nu också fått strikta order om att regeringen ska godkänna denna typ av forskarrapporter. Det råder alltså en form av censur kring detta.

Om man ska tro en kinesisk forskare som redan i januari skrev en rapport om detta tillsammans med andra forskare, är mellandjuret en orm. Forskaren jämförde också gensekvenser med en myrkott (pangolin), men menar att gensekvensen som man studerat från viruset, mest överensstämmer med det som som kommer från en orm, närmare bestämt kinesisk kobra (Naja Atra) eller multi-banded krait (Bungarus multicinctus).
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmv.25682

För några dagar sedan kom Dr Carlo Brogna ut med en artikel som än en gång tog upp ämnet om mellanvärden för Covid-19 faktiskt är en orm.

https://www.preprints.org/manuscript/202004.0165/v1

The snakes produce toxins and are suggested by Wej Ji as intermediate host. The acid secreted by the pangolin’s glands (KN005617.1, blast-n Figure 5) had no use in medicine while snake toxins were particularly studied, sequenced, recombined, reproduced and used for analysis of cholinergic receptor mechanisms, as precursors to many drugs including Captopril and congeners, such as antithrombotic drugs.

Det viktiga, menar Dr Carlo Brogna, är egentligen inte vilket djur som är mellanvärd, utan den tesen att viruset kan innehålla bärande element från detta djur. I detta fall den toxiska delen från en orm.

“It is not so much essential to know the intermediate host as to understand if the virus can express similar properties”. (Dr Carlo Brogna)

Teorin är intressant även om den har ogillats av vissa forskare. Man har svårt att ta till sig att viruset skulle hoppat från ett kallblodigt djur till ett varmblodigt. Men det är en extremt spännande teori, som om den skulle visa sig vara sann skulle innebära att Covid-19-viruset kan vara ett beta-coronavirus med toxiska faktorer och att den toxiska delen skulle vara relaterade till ormgift. Om detta skulle visa sig vara sant, är det sprängstoff och oerhört viktigt för världen att få veta, men det faktum att
man i Kina vill censurera information som rör denna fråga, får en att fråga sig om det verkligen inte ligger en hund begraven här.

More longer exposition, occasional or not, simple or repeated, more higher the started viral load is and more the outcome will be subordinate to the toxic state achieved, to the immune system efficiency, to the efficacy enzymes (aChE and buChE) and the antiviral or support therapies adopted. The virus uses its greed for ACE2 receptors.” “The outcome would depend on the dual pathogen action mechanism: on the one hand the elements of viremia and on the other the toxicity factors.”
(Dr Carlo Brogna)

Online översättning av Dr Carlo Brognas slutsatser:

Slutsatser.

Nuvarande terapier som utövas är: Lopinavir / Ritonavir, Chloroquine, Remdesivir, Ribavirin Synthetic, Oseltamivir, Penciclovir / Acyclovir, Ganciclovir, Favipiravir (2, 30). De faktiska terapierna i rättegången är: Darunavir / cobicistat; Lopinavir / ritonavir; Tocilizumab (83). Toxiner är i allmänhet svagt immunogena och är därför ofta inte riktade mot de nuvarande polyklonala antivenombehandlingarna (31). NAChR-imitationer, även kända som acetylkolinbindande proteiner (AChBP), kan fånga toxiner och kan därför användas för att förhindra neurotoxisk inträde (31). När man väntar på en vaccinlösning mot ytvirusantigenerna, giltiga tills viruset kommer att ändra dess igenkänningsegenskaper, skulle det vara lämpligt att utvärdera de föreslagna uppgifterna och överväga konvalescenta blodprodukter (CBP) eftersom de inte bara skulle agera mot patogenen Covid- 19 men också mot de troliga faktorer som den producerar (22). Den humana kolinesterasderivatet huBuChE-administrationen (im) (40) kan studeras som ett adjuvans. Antikropparna monoklonal användning, antagligen riktad antingen mot virusytantigenerna och / eller mot de främmande faktorerna som transkriberas från det, kan vara en omedelbar lösning och tillåta att innehålla dödlighetsgraden. Vissa författare som studerar pyridostigminbromid och huperzin A-användning mot nervmedelförgiftningar (GD), har implementerat ett snabbt protokoll för dosering av kolinesteras, med fullblodtestet WRAIR WBAIR, US patent nr 6 746 850 (45). Både det senare och funktionstestet, dibucaininhibering (41-42) kan associeras med nasal och / eller oropharynx vattpinne (tid och känslig operatör), skulle kunna användas som kriterium och parameter för att definiera sjukhusinläggningen och patientens resultat, till stratifiera risken och integrera terapeutiska möjligheter. Sådana tester kan vara ett värdefullt verktyg för avlyssning, övervakning och klinisk utvärdering. S100-proteinet kan användas för att testa utfallspatienter under mekanisk ventilation (42). Uppkomsten, “nollpunkt”, identifiering förblir ett avgörande och grundläggande ögonblick. Syllogismen förenklas i följande schema: Beta coronavirus har “X” med sig; vissa ormar producerar “Y * Z”; covid-19 har verkligen en “mellanvärd”; Mr. Blast säger att covid-19 och ormgifter är “förmodligen relaterade”; Covid-19-viruset är ett beta-coronavirus och har “X + Y * Z”. Resultatet är slutlig syllogism: Covid-19-viruset kan vara ett beta-coronavirus med toxiska faktorer. Det kan verka som en grundläggande logik, men sprängdata integrerade med observationerna tyder på den slutsatsen. Studien av det autonoma nervsystemet är komplex och full av molekylära, submolekylära, atomära mekanismer, fortfarande okänd. Aktuell kunskap är avgörande för att bättre kunna differentiera och katalogisera symtomen. Storslagna förfädernas systemtecken och / eller symtom, medan du går Preprints (www.preprints.org) | INTE PEER-REVIEWED | Inlagd: 10 april 2020 doi: 10.20944 / preprints202004.0165.v1 12 av 15 obemärkt, kan möjliggöra en omvänd deduktiv och induktiv process, det vill säga från slutet till sannolikt början. Kliniska prövningar, forskning, mönsteranalys som skaffats av djur- och växtrikets historiska kunskaper och hur de interagerar med andra levande varelser kan hjälpa till såväl som den medicinska, matematiska, statistiska, epidemiologiska, fysiska och kemiska grenintegrationen för att bättre förstå vårt autonoma system och dess funktioner.

Denna artikel kom ut redan den 23/1 och handlar om huruvida orm varit mellanvärd för Coronaviruset, men detta har förkastats av många forskare och läkare, fram till nu.

https://www.wired.com/story/wuhan-coronavirus-snake-flu-theory/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.