Prepare now!

En läkare i Italien berättar hur de nu förbereder sig för att ta emot svåra fall av Coronapatienter. De räknar med att de ligger nio dagar efter de mest utsatta sjukhusen i Italien. Hans största budskap till resten av världen är att börja preparera för karantän. Inget vill hamna i samma sits som Italien där sjukvården nu på flera håll är nära en kollaps. Det kommer snart att vara vår tid i Sverige för att möta upp mot detta nya krisläge.

Han menar att en av de viktigaste sakerna är att se till är att sjukhuspersonalen har skyddsutrustning. Ca 10% av de som drabbas av Covin-19 kommer att behöva sjukvård och många av dessa kommer att behöva hjälp att andas. Se till att preparera för detta. I Sverige finns nu 39 EMCO-maskiner (för att uppehålla andning utanför kroppen). Det krävs mycket personal för att sköta patienter som ligger med maskinell andning.

Som ni vet har inte Sverige tillräckligt med skyddsutrustning för vår sjukvårdspersonal. Många i Sverige har inte tagit utbrottet på Covid-19 på allvar. Vi har hamnat i en mycket allvarlig situation. Det kanske är så det blir när myndigheter har försökt tona ner riskerna – man står helt chockad när krisen slår till.

I England börjar man vakna till nu. Där finns nu planer på att sätta alla över 70 år i karantän i 4 månader. Det är en fruktansvärt drastisk åtgärd men de resonerar att det är ett krigstillstånd. I England tror man att deras peak ska nås om 2-4 veckor. Vi ligger nog några dagar till någon vecka efter dem om man ser till antalet smittade. När England anser att det är dags att låta områden går i karantän beror lite på när man tror peaken ska komma och hur väl sjukvården klarar anstormningen.

Istället för att klaga på folk som har klagat på myndigheters (FHM) senfärdighet är det nu dags att agera. Panik eller inte – I don’t care. Att vara förberedd är inte att ha panik. Det är att vara förberedd. Tror till och med det är bra om folk får lite panik så att de förstår allvaret när “the shit hits the fan”. Det som nu Danmark och Norge gör – dvs att de stänger gränserna har en moralhöjande funktion om inte annat. Det är viktigt att få folk att fatta att det är allvar nu. Det är inte längre “bara en lätt influensa”. Det är mycket värre än så. 10% av antalet sjuka är ett jäkla massa patienter. De är bara att räkna.

Om liknande karantänssituation kommer att bli aktuellt i Sverige vet vi inte ännu. Det handlar ju hela tiden att parera så att sjukvården inte översvämmas av patienter de inte kan ta om hand om. Men en sak är säker – vi kommer att behöva vara uppfinningsrika, snabba, släppa skrivbordet och byråtkratin mm. I det här läget är det viktigare att vi kan handla snabbt än all byråkrati i världen. Det är viktigare att vi tar det säkra före det osäkra. Och de viktigaste människorna vi har i landet just nu är de som jobbar inom sjukvården. De behöver all hjälp de kan få. Och de behöver största möjliga tystnad från folk som inte är allvarligt sjuka. Personer i riskgruppen. Sjukvården pallar inte med massa onödiga besök från oroliga patienter.

Många tycker att jag har panik och överreagerar. Eller att jag oroar mig för mycket. Men nej. Jag är ganska lugn, men jag har sett åt vilket håll det här är på väg sedan ett bra tag tillbaka. Nu börjar folk komma ikapp. Det är en ganska jobbig omställning, men man går in i olika stadie. Man måste ha lite framförhållning om man vill veta hur man ska ta sig från A till B till C i en krissituation.

This entry was posted in Coronavirus. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.