Grekerna på ruinens brant

 

Nu är vi där igen.

Stödlånen från Internationella valutafonden löper ut denna gång. Efter segdragna förhandlingar mellan Grekland och eurogruppen verkar det som den grekiska vänsterregeringen först vill höra vad folket säger innan de säger ja till nya eftergifter. Och det här gillar ju inte Trojkan. Samtidigt blir det ett stort dilemma för en grekisk vänsterregering att föra en europeisk högerpolitik. Det är kanske inte så konstigt att de behöver folkets röst för det här.

Kraven från  ledarna inom EU som rör Greklands inre angelägenheter som exempelvis pensioner och moms, är att man vill att pensionsåldern ska höjas till 67 år, den extrabetalning till fattiga pensionärer som nu betalas ut ska avslutas, pensionärers avgifter för hälsovård ska höjas och en höjning av moms på livsmedel och restauranger. När det gäller företagsbeskattning däremot gäller det omvända och där vill man inom eurogruppen tydligen inte att den ska vara lika hård som grekerna själva anser, inte heller att en engångsskatt på bolagsvinster över 500.000 Euro ska införas. (info plockad från DI 2015-06-25).

http://www.di.se/artiklar/2015/6/25/trojkans-nya-bud-till-grekland/

Det man ska komma ihåg när det gäller stödprogrammet till Grekland är att inga av de utbetalda pengarna går till det grekiska folket. Det går till att betala av lånen och kanske i slutändan för att rädda ansiktet på euro-samarbetet. Bl a så här skrev professor Mats Persson i DN redan 2012-06-19:

Om syftet med stödlånen har varit att rädda euron har detta varit helt missriktat; euron som betalningsmedel har aldrig varit hotad av bankernas och hedgefondernas kalkylerade risktagande. Om i stället syftet har varit att rädda bankerna på hemmaplan, ja då har det varit ett mycket dyrt sätt för Europas skattebetalare. Ett mycket enklare och billigare sätt hade varit att rikta insatserna mot de fåtal utländska banker som hade drabbats av en tidig grekisk statsbankrutt, exempelvis genom att respektive stat tillfälligt gått in som ägare. Det hade endast drabbat de bankägare som spekulerat sig över huvudet

…Den union som nu håller på att ta form, med ett stort inslag av överstatlighet, stödfonder och styrning av enskilda länders skatter och utgifter, är en helt annan union än den ”rena” valutaunion som Sverige folkomröstade om 2003. Många av dem som röstade ”ja” då har nog anledning att känna sig lurade i dag. (DN 2012-06-19)

http://www.dn.se/debatt/stodlanen-till-grekland-ett-brott-mot-maastricht/

Bifogar en länk till ett intressant samtal om Greklandskrisen med Alexandra Pascalidou och Sandra Scocco.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.