Bostadsbubbla eller bostadsbrist?

Louise Andrén Meiton skriver om bobubblan idag på SVD Näringsliv. Vad de flesta inte riktigt tar med i beaktning är att efterfrågan på bostäder just nu är högre än någonsin och det är en stor anledning till att budgivningarna drar iväg.

Ett annat problem är att de äldre inte anser sig ha råd att sälja sin villa. Det får ofta betala en extremt hög reavinstskatt när de säljer och har svårt att få nya banklån för ett nytt bostadsköp. Avgiften de ska betala för den nya bostadsrätten är ofta hög i förhållande till vad de har för utgifter idag. Så alla dessa barnfamiljer som så gärna vill köpa deras villor kan det inte – husen är inte till salu – och de få som är ute för försäljning har då en tendens att gå upp extremt mycket vi budgivning.

Samtidigt har vi problemet att det byggs det för lite hyresrätter. Unga människor med lite lägre löner har svårt att få lån. De saknar de höga insatser som krävs av dem. För större barnfamiljerna har det också blivit tuffare att klara bankens kalkyler med de högre amorteringskraven som ställs.

Ytterligare en faktor är att det nya bostadsbyggandet inte hinner ikapp dagens efterfråga på bostäder.

Att många visningar idag är överfulla kan till viss del hänga samman med att det finns en efterfråga som är större än utbudet. Många äldre sitter med stora hus och funderar på att flytta till mindre, men tvekar när de räknar på saken och inser att de får ökade utgifter på gamla dar. Många skulle säkert kunna tänka sig att flytta men tvekar och blir avskräckta av de nya amorteringskraven som i ett bräde kan höja deras månadsuppgifter med flera tusenlappar i månaden.

Att i detta läge höra den ena experten efter den andra uttala sig i media är frustrerande. Ofta känns deras teorier och funderingar kring en kommande bostadsbubbla som  verklighetsfrämmande. Ett exempel är detta:

“Dessutom behöver kanske mäklarbranschen rannsaka sina försäljningsmetoder. Överfulla visningar är ett fiffigt sätt att försäkra sig om att både dolda och synliga fel inte går att upptäcka. Snabba budgivningar via sms stressar upp tempot och driver på prisrallyt.”

Men är det inte så att i en marknadsanpassad ekonomi styr efterfrågan priset. När det är så få hus till salu kan man inte gärna vänta sig att priserna ska kunna hållas på en vettig nivå. Nej, det är klart att priserna drar iväg. Hur ska man då göra för att underlätta för människor att flytta? Kanske är inte amorteringskravet svaret på problemet. Det kanske kan ytterligare förstärka en bobubbla. Kanske måste något göra för äldre människor som behöver ett nytt boende när de blivit för gamla för sin villa. Fler alternativa äldreboenden behöver byggas och göras attraktiva för denna grupp. Man kanske också behöver se över reavinstbeskattningen för de som har bott länge i sin bostad eller på något sätt indexuppräkna deras inköpspris.

Det borde ske en större dialog med de aktörer som faktiskt är ute på marknaden – byggherrar i samråd med pensionärsorganisationer, mäklarorganisationer och politiker.

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.