Corona viruset

Hittils per denna dag har 44 653 insjuknat i Coronaviruset och 1113 dött.  8204 är allvarligt sjuka och 4749 har tillfrisknat. (National health comission 2020-02-11)

I Japan på Diamond Princess, har skeppet hittills 135 diagnostiserade med Coronaviruset. Nu har man tydligen insett att det blir svårt att testa alla. Dom har helt enkelt inte kapacitet för det. Eller behöver prioritera. De kommer istället testa äldre och de med synliga symtomer.

Medan vi ser framför oss en spridning som är svår att ta in, så ser börsen plötsligt ut att ha gjort ett glädjeskutt. Samtidigt pratar Kina om hur viktigt det är att vi håller goda relationer med dom och att vi inte stänger ut dom helt. Man pratar om att kurvan av antalet insjuknade håller på att plana ut. Men samtidigt – Kina som är världens största motor när det gäller världsekonomin har stängt av produktionen på många håll. Hur ska det nu gå med all den import av viktiga och nödvändiga gods som vi i väst behöver undrar man. Som t ex läkemedel. Kina lär inte skicka iväg dessa om de behöver dessa själva.

Om världen inte längre kan stå emot detta virus och det fortsätter att ha samma dödstal och spridningseffekt – hur kommer vi då kunna att hålla uppe en fasad av att allt är som vanligt? Jag menar inte att vi ännu ser en sådan utveckling i resten av världen, men definitivt i Kina. Stora företag sätter press på Kina att börja tillverka igen. Hur ska Kina klara av att hålla dessa motstridiga krav isär? Stoppa smittan, men börja jobba! Hur ska Kina göra när man å ena sidan inte vill sprida smittan ytterligare och behöver hålla flera miljoner i karantän, men å andra sidan behöva hålla storföretagen på gott humör när de knackar på på porten och undrar varför man inte börjat producera igen?

Vi behöver självklart försöka hålla oss kalla till denna epidemi, men vi får inte vara kortsiktigt så rädda för en dipp på världsekonomin att vi släpper på restriktionerna och testandet av ev sjuka.

När det gäller antalet rapporterade fall i Kina har det visat sig att kurvan håller på att plana ut – säger dom – men vi vet fortfarande inte vad som ligger bakom vissa taktiska steg. Hur vet vi om man i Kina verkligen klarar att testa så många fall när inte Japan längre har kapacitet att testa alla på the Diamond Princess? Jag har också läst rapporter att man i Kina inte har kapacitet att testa alla som kommer in på sjukhuset. De skickar hem folk. Och jag förstår dom – någonstans måste man väl göra en avvägning.

Jag hoppas att jag inte har rätt när jag säger att jag är lite misstänksam mot börsuppgången jag sett de senaste dagarna. Marknaden försöker nu intala sig att allt är under kontroll, att viruset inte kommer orsaka så stora ekonomiska bortfall att världsmarknaden inte kommer att påverkas nämnvärt. Jag hoppas att de har rätt…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.