Vad är det som händer i Turkiet?

Handlar upploppen på Taksimtorget i Turkiet bara om att demonstranter vill skydda träden i parken från att sågas ner? Skydda parken från att bli en galleria? Eller handlar det om djupare spänningar – den mellan traditioner och ett modernt mer frigjort sätt att leva. Ser vi en djupare konflikt? Den mellan öst och väst?

Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdogan har blivit något av en enväldig härskare, säger forskaren Hanna Ojanen vid Utrikespolitiska Institutet till yle nyheter. Men han är samtidigt en karismatisk ledare som fått landet att blomstra. Det som händer i landet handlar mycket om att man nu har inskränkt möjligheten för folk att leva som i väst. Flygvärdinnor får inte ha rött läppstift, helst ska varje kvinna föda tre barn, man får inte kyssas i metron och det har införts inskränkningar i alkoholförsäljningen.  I Turkiet är dessutom antalet fängslade journalister störst i hela världen. (svenska.yle.fi).

 I en rapport från svenska utrikesdepartementet, 2007, skriver man bla att den turkiska regeringen har anklagats för ”smygislamisering”. Samhället förefaller att ha blivit mer polariserat kring fundamentala frågor som sekularism och vissa grupper tycks har svårt att acceptera de förändringsvågor som sveper över landet. Det finns tecken som tyder på ökad intolerans mot ”personer som är annorlunda” , vilket föranlett attacker på bl.a. kristna
företrädare och hot mot ”frispråkiga” journalister, författare, MRorganisationer och akademiker.

Det som händer i Turkiet är förmodligen en schism mellan storstad och landsbygd, mellan traditionella patriarkala strukturer och den moderna statsmänniskan. Tyvärr är det ett mönster som upprepas över hela jorden. När ett land blir alltmer storstad istället för landsbygd, där folk tar till sig västerländska värderingar i stället för de traditionella så skapas en motsättning. En rädsla för det nya som vill hålla tillbaka utvecklingen för att inte tappa makten. 

En demonstrerande kvinna sa att de styrande har satt in egna bråkstakar bland demonstranterna för att på så sätt kunna påvisa att de är terrorister och farliga. Detsamma kunde vi läsa om när det gäller demonstrationerna i Egypten.

Turister lär svika Turkiet om spänningarna fortsätter. Precis som de gjorde i Egypten. Och svikande turister är en förlust för landet. Det är inte utan att man oroar sig för utveckligen både i Turkiet och Grekland. Nu när tv och radio har släckts ner i Aten undrar man var denna del av världen är på väg. I Grekland är snarare ilskan riktad mot EU och Tyskland. Ytterligare en grund för motsättningar mellan öst och väst. Resten av Europa håller andan. Och på torget som skulle skyddas från förgörelse finns det nog inte en endaste fågel kvar.

http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/080325/04c415a5e42846ad4282af1f561c9633/Turkiet.pdfhttp://www.dn.se/ledare/huvudledare/erdogan-ar-problemet/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.