We can’t save the world by playing by the rules (Greta Thunberg 15 år)

Jorden kommer nog att överleva oss människor, men vad finns kvar när vi är borta? Kackerlackor, spindlar, ödlor och ormar? Andra däggdjur och insekter som är mer känsliga för klimatförstöringar lär stryka med – precis som stora delar av mänskligheten.

Läser om klimatmötet i Katowice i Polen. Bland de 200 människor som just nu sitter och diskuterar hur vi ska följa Parisavtalet, finns bl a zoologen David Attenborough — “folkets röst” på plats.

David Attenborough menar att vi just nu står vi inför det största hotet vi har sett på tusentals år. En global katastrof skapad av människan som riskerar att ta död på en större del av världens naturliv.

Samtidigt ser vi klimatskeptiker som bl a Trump och Brasiliens nya president som tycker att det hela är överdrivet och kör på som vanligt. Nej, inte bara som vanligt, utan de vill utöka utarmningen av jorden. Trump vill borra efter olja i orörda delar av Alaska och den nya högerpopulisten i Brasilien Jair Bolsonaro, vill skövla alltmer regnskog. I Polen och Tyskland fortsätter man att utvinna kol och i de fattigare delarna av världen vill man nu börja leva det liv man ser att vi i väst har levt i decennier. Det säger sig självt att det inte går ihop. Resan mot en alltmer hållbar värld blir svår om den ens är möjlig. Vi är alldeles för många människor på jorden. Och vi lever efter kapitalistiska ideal som definitivt inte är miljövänliga. Hur skulle ett samhälle kunna se ut utan att BNP ständigt måste växa? Är det ens möjligt? Är det inte sådana här frågor vi måste ställa oss?

Tänker på vilka fossilkapitalister vi människor har varit de senaste 150 åren. Hur vi fullkomligt gått bananas när det gäller utvinningen av fossilt bränsle. Visst det har ju lönat sig. Vi lever ju som kungar idag i jämförelse med för några hundra år sedan. Den snabba förändringen går liksom inte att riktigt ta in. Om man för 150 år sedan hade haft möjlighet att flyga med en rymdsond över jorden på natten och filma, hade man inte sett någonting. Det hade varit svart. Möjligen att man kanske sett svaga ljus från eldar i stora städer som London eller Paris. Men det hade varit i stort sett becksvart. Det är svårt att ta in. Vi levde verkligen i ett konstant mörker på den tiden. Så varde det ljus. Inte konstigt att den tekniska utvecklingen tog fart. Och alla var lyckliga och glada. Tills vi upptäckte att det fanns en baksida också. Det fossila bränslet kommer att ta att slut. Vi har gjort av med allt på bara några hundra år och vi har nästan förstört vår jord på kuppen. Oj då!

Egentligen skulle jag kunna tänka att jag inte bryr mig. Jag har ju inga barn och hinner nog dö innan “the shit hits the fan” på riktigt. Då är det liksom inte mitt problem längre. Men i ärlighetens namn tänker jag ju inte så. Jag, liksom många med mig, mår ju pissdåligt av att veta att vi förmodligen har nått världens ände. Vill inte vara med längre. Det blir för tungt att ta in och bearbeta allt detta elände. Och att börja leva som man lär går inte heller. Ivarje fall inte på egen hand. Att kräva att man helt ska sluta flyga, att man inte kan köra bil längre eller inte äta kött – är inte realistiskt. För att vi ska nå några mål överhuvudtaget måste de ske gemensamt via lagar och regleringar. Att tro att vi människor själva ska klara detta på egen hand är ännu mer orealistiskt och naivt. Det måste ske via gemensamma globala avtal, av vilka Parisavtalet är/var ett.

Det behövs starka röster för att göra sig hörda i detta mänsklighetens inre mörker. Greta Thunberg – den svenska 15-åriga tjej som gör sig “hörd” där hon sittstrejkar utanför riksdagen, är en förebild på många sätt. Kan hon genom sitt starka engagemang få igång en ny vital miljörörelse som når bortom Sveriges gränser, kan hon ingjuta hopp och mod hos människor att det faktiskt går att påverka regeringar runt om i världen, ja, då är det fantastiskt.

“We cant save the world by playing by the rules, because the rules need to change” (Greta Thunberg 2018)

 

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Vilken kurs kommer Sverige att ha på måndag?

vilken-kurs-kommer-sverige-ha-swedish-flag-segelbåt

Vilken kurs kommer Sverige att ha under de kommande fyra åren?

På måndag vet vi vilken kurs Sverige kommer att ha de närmaste fyra åren. Kommer skutan Tre Kronor stå stilla och driva fritt med fladdrande vita segel, där ingen har kontroll över vart vi år på väg? Där det råder total kaos och förvirring och vi inte längre har styrfart? Eller seglar SD upp med sitt piratskepp fullt av arga män som svingar sina bajonetter.

Efter att ha tittat på slutdebatten får man en aning om åt vilket håll det lutar. Det är så jämnt mellan blocken att det förmodligen även under kommande mandattid kommer att vara svårt att få igenom vissa beslut över blockgränserna. Den stora frågan blir vilken makt SD kommer att få. Continue reading

Posted in Politik och Samhälle | Leave a comment

Sverigedemokraternas propagandafilm förvränger socialdemokraternas historia – av Louise Drangel

Efter att ha sett sverigedemokraternas film på youtube Ett folk Ett parti, som är ett försök att skandalisera socialdemokratins förflutna, vill jag komma med några kommentarer. Det förrädiska är att man genom lösryckta citat och uteslutande av relevanta omständigheter kan få en så förvrängd framställning av svensk historia.

Inledningsvis i filmen, framhävs att socialdemokraterna på sin första kongress, som ägde rum 1889, hade våld och revolution som ett alternativ till den demokratiska vägen. Och det är ju riktigt. Men man kunde ha nämnt att de konservativa krafterna hela tiden stoppade arbetarnas och det s k småfolkets rösträtt och även kvinnors rätt att få rösta i riksdagsvalet. Men snart under partiledaren Hjalmar Brantings ledning tonade revolutionsalternativet bort och socialdemokraterna valde att med fredlig konstitutionell metod få sin rättmätiga del av makten i Sverige, i samarbete med liberalerna. De som trodde på våld och revolution blev företrädesvis anarkister och längre fram kommunister.

Continue reading

Posted in Louise Drangel, Uncategorized | Tagged , , , , , | 3 Comments

Bostadsbubbla eller bostadsbrist?

Louise Andrén Meiton skriver om bobubblan idag på SVD Näringsliv. Vad de flesta inte riktigt tar med i beaktning är att efterfrågan på bostäder just nu är högre än någonsin och det är en stor anledning till att budgivningarna drar iväg.

Ett annat problem är att de äldre inte anser sig ha råd att sälja sin villa. Det får ofta betala en extremt hög reavinstskatt när de säljer och har svårt att få nya banklån för ett nytt bostadsköp. Avgiften de ska betala för den nya bostadsrätten är ofta hög i förhållande till vad de har för utgifter idag. Så alla dessa barnfamiljer som så gärna vill köpa deras villor kan det inte – husen är inte till salu – och de få som är ute för försäljning har då en tendens att gå upp extremt mycket vi budgivning.

Samtidigt har vi problemet att det byggs det för lite hyresrätter. Unga människor med lite lägre löner har svårt att få lån. De saknar de höga insatser som krävs av dem. För större barnfamiljerna har det också blivit tuffare att klara bankens kalkyler med de högre amorteringskraven som ställs.

Ytterligare en faktor är att det nya bostadsbyggandet inte hinner ikapp dagens efterfråga på bostäder.

Att många visningar idag är överfulla kan till viss del hänga samman med att det finns en efterfråga som är större än utbudet. Många äldre sitter med stora hus och funderar på att flytta till mindre, men tvekar när de räknar på saken och inser att de får ökade utgifter på gamla dar. Många skulle säkert kunna tänka sig att flytta men tvekar och blir avskräckta av de nya amorteringskraven som i ett bräde kan höja deras månadsuppgifter med flera tusenlappar i månaden.

Att i detta läge höra den ena experten efter den andra uttala sig i media är frustrerande. Ofta känns deras teorier och funderingar kring en kommande bostadsbubbla som  verklighetsfrämmande. Ett exempel är detta:

“Dessutom behöver kanske mäklarbranschen rannsaka sina försäljningsmetoder. Överfulla visningar är ett fiffigt sätt att försäkra sig om att både dolda och synliga fel inte går att upptäcka. Snabba budgivningar via sms stressar upp tempot och driver på prisrallyt.”

Men är det inte så att i en marknadsanpassad ekonomi styr efterfrågan priset. När det är så få hus till salu kan man inte gärna vänta sig att priserna ska kunna hållas på en vettig nivå. Nej, det är klart att priserna drar iväg. Hur ska man då göra för att underlätta för människor att flytta? Kanske är inte amorteringskravet svaret på problemet. Det kanske kan ytterligare förstärka en bobubbla. Kanske måste något göra för äldre människor som behöver ett nytt boende när de blivit för gamla för sin villa. Fler alternativa äldreboenden behöver byggas och göras attraktiva för denna grupp. Man kanske också behöver se över reavinstbeskattningen för de som har bott länge i sin bostad eller på något sätt indexuppräkna deras inköpspris.

Det borde ske en större dialog med de aktörer som faktiskt är ute på marknaden – byggherrar i samråd med pensionärsorganisationer, mäklarorganisationer och politiker.

 

 

 

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Grekerna på ruinens brant

 

Nu är vi där igen.

Stödlånen från Internationella valutafonden löper ut denna gång. Efter segdragna förhandlingar mellan Grekland och eurogruppen verkar det som den grekiska vänsterregeringen först vill höra vad folket säger innan de säger ja till nya eftergifter. Och det här gillar ju inte Trojkan. Samtidigt blir det ett stort dilemma för en grekisk vänsterregering att föra en europeisk högerpolitik. Det är kanske inte så konstigt att de behöver folkets röst för det här.

Kraven från  ledarna inom EU som rör Greklands inre angelägenheter som exempelvis pensioner och moms, är att man vill att pensionsåldern ska höjas till 67 år, den extrabetalning till fattiga pensionärer som nu betalas ut ska avslutas, pensionärers avgifter för hälsovård ska höjas och en höjning av moms på livsmedel och restauranger. När det gäller företagsbeskattning däremot gäller det omvända och där vill man inom eurogruppen tydligen inte att den ska vara lika hård som grekerna själva anser, inte heller att en engångsskatt på bolagsvinster över 500.000 Euro ska införas. (info plockad från DI 2015-06-25).

http://www.di.se/artiklar/2015/6/25/trojkans-nya-bud-till-grekland/

Det man ska komma ihåg när det gäller stödprogrammet till Grekland är att inga av de utbetalda pengarna går till det grekiska folket. Det går till att betala av lånen och kanske i slutändan för att rädda ansiktet på euro-samarbetet. Bl a så här skrev professor Mats Persson i DN redan 2012-06-19:

Om syftet med stödlånen har varit att rädda euron har detta varit helt missriktat; euron som betalningsmedel har aldrig varit hotad av bankernas och hedgefondernas kalkylerade risktagande. Om i stället syftet har varit att rädda bankerna på hemmaplan, ja då har det varit ett mycket dyrt sätt för Europas skattebetalare. Ett mycket enklare och billigare sätt hade varit att rikta insatserna mot de fåtal utländska banker som hade drabbats av en tidig grekisk statsbankrutt, exempelvis genom att respektive stat tillfälligt gått in som ägare. Det hade endast drabbat de bankägare som spekulerat sig över huvudet

…Den union som nu håller på att ta form, med ett stort inslag av överstatlighet, stödfonder och styrning av enskilda länders skatter och utgifter, är en helt annan union än den ”rena” valutaunion som Sverige folkomröstade om 2003. Många av dem som röstade ”ja” då har nog anledning att känna sig lurade i dag. (DN 2012-06-19)

http://www.dn.se/debatt/stodlanen-till-grekland-ett-brott-mot-maastricht/

Bifogar en länk till ett intressant samtal om Greklandskrisen med Alexandra Pascalidou och Sandra Scocco.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Världen blir det du klickar på, så ta ansvar för dina klick

Det finns ett uttryck som heter “Du blir det du äter”. Kanske skulle man kunna överföra detta på hur vi använder nätet och säga: “Världen blir det du klickar på”.

Ibland ser man så kallade “klick-succéer” på nätet som visar någons hemfilmade youtube-klipp av gulliga husdjur, roliga händelser eller sin gamla farmor som dansar. Helt ofarliga händelser som bara är just gulliga eller roliga. Men ibland ser jag exempel på när man väljer att lägga upp klipp som jag finner helt stötande.

För några veckor sedan såg jag på Aftonbladet en reklampuff för ett klipp som visade en älg som blir påkörd. Någon gång var det en björn. Kunde inte förmå mig att klicka upp dessa klipp överhuvudtaget. Varför skulle jag det förresten?  En annan gång blev det “klicksuccé” för en video där helt oprovocerat våld filmas. Där människor blir filmade av gärningsmännen när de utsätts för misshandel.

Ursäkta min inskränkthet, men jag har ingen lust att dessa videor ska förvandlas till klick-succéer på Aftonbladet.  För ju mer folk klickar på dessa klipp, desto större är risken är det att det kommer att skapas fler liknande klipp. One way or another.

Jag menar inte att det bara ska få visas gullegulliga klipp på husdjur på nätet, men jag tycker att det är stötande när man gör reklam för klipp där ex djur blir påkörda eller människor helt oprovocerat blir nerslagna i riggade filmer.  Tänk vad sjukt det skulle vara om man på t ex Aftonbladet hade reklam för en video där någon råkar köra på ett barn. Eller ännu sjukare där det hela är uppriggat. Där man ser hur barnet flyger framför bilen. Självklart skulle detta vara helt otänkbart. Men att tidningar väljer att föra fram videor som visar hur djur blir påkörda, påminner mig det om när människan gick ner på torget för att få se en halshuggning. Det är att vädja till de allra lägsta sinnena hos människan.

Det finns helt klart en marknad för att få så många klick som möjligt på sin video och en del är beredda att gå ganska långt för att få det. Se bara på ISIS som lägger ut klipp på hur man halshugger sina fångar. Det ultimata beviset för att ju mer vi klickar, desto mer skapar vi dessa händelser.

Precis som man säger att “Du är dina tankar” eller “Du är vad du äter” så påverkar du också din värld genom dina val. Dina klick är som pengar på världens marknad och det är många som tävlar om dem. Så var noga med var du lägger tyngden på tangentbordet nästa gång. För det gör skillnad…

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Stark solstorm på väg mot jorden

Det är inte varje dag detta händer, men eftersom solen är inne i period av mer aktivitet än vanligt kommer vi få se flera prov på dessa utbrott. En solstorm är inte skadlig för människor – om du inte skulle råka vara någon som flyger på högre altitud, då kan du få i dig lite mer strålning än vad som är nyttigt. Annars handlar en solstorm i den här kalibern ofta störningar på satelliter, radiokommunikatikon (gps:er och mobiler) och eventuellt störning på elkraftnäten. Vi får se vad denna storm kommer att hitta på när den når jorden. Förmodligen kommer den att gå obemärkt förbi, men skulle du råka få problem med mobilen eller gps:en så vet du varför.

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Ökad aktivitet av jordbävningar augusti 2014

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ismur runt Fukushima

Varje dag flyter 400 ton grundvatten igenom det skadade kärnkraftverket och rinner rakt ut i Stilla Havet. Nu har man bestämt att börja arbetet med att bygga en ismur runt Fukushima. Ett nästintill omöjligt uppdrag i mina ögon. Fukushima är redan en tidsstyrd bomb när det gäller hälsokonsekvenser – speciellt för japaner, men även för resten av världen. Man samlar idag upp det använda kylvattnet i tankar på området, men det är så fullt att det inte finns plats för fler. Bara dessa tankar innehåller vatten som kan döda inom några timmar.

Skillnaden mellan olyckan i Tjernobyl och Fukishima är att man där inte hade problem med läckaget ut i havet och att man ganska snabbt bestämde sig för att täcka över Tjernobyl ganska snabbt.

Jag vet inte varför man inte gör detsamma med Fukushima. Det kanske inte går eller också är det för att det är en prestigeförlust för ägaren Tepco – man vill inte erkänna att man har gett upp.

Själv har jag svårt att se hur man ska gå tillväga med denna lösning. Det konstiga är att världen inte ser vad det är som händer i Japan. Eller att man medvetet tittar bort för att man känner sig så hjälplös. Olyckan och dess konsekvenser för oss här på jorden är helt enkelt för stor och jobbig att ta in.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vad är det som händer med vår jord?

De flesta kan inte undgå märka hur klimatet har förändrats under vår livstid. I katastrof efter katastrof får vi höra att det har slagit olika rekord i översvämningar och vindhastighet. Platser som inte tidigare varit utsatta för extrema väderfenomen drabbas nu en efter en. En forskare menade att vi nu kommer se ett ökat antal naturkatastrofer. Just som vi löst en, dyker nästa upp. Detta kommer att ske med ökad frekvens tills den dag då människor i utsatta områden inte klarar av att bo kvar. De kanske inte längre kan gro sin gröda och hus står inte längre säkra pga skyfall och regn eller torka och värmerekord.

Vad har alltså framför oss en ganska dyster framtid. I det stora hela kommer vi att kunna adaptera och successivt lära oss att leva med dessa naturkatastrofer hägrandes runt hörnet, men det kommer att kosta på. I vissa fall  kommer förändringar bli så stora att att folk kommer att tvingas flytta. Det här är ju ingenting som sker med omedelbar verkan, men när katastroferna återkommer allt tätare, kommer vi att märka en förändring.

Det går inte en dag utan att jag tänker på naturen, klimatet och vår framtid. Folk tycker att jag för fram dystra budskap, men om sanningen ska fram har det gjort mig mer ödmjuk inför livet. Att ta hand om var dag som vore den den sista. Att njuta av den korta lyckan det innebär att få leva här på jorden.

Dessa är ett videoklipp med samlade händelser bara i maj i år.

Posted in Uncategorized | Leave a comment