Monthly Archives: February 2013

Meteroiter, asteroider och close encouters

Idag får vi besök av asteroid 2014 DA14. I Ryssland har man också fått närkontakt av en meteroitsvärm.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment