Östersjömysteriet

Mysteriet om vad det är som döljer sig på 85 meters djup på Östersjöns botten har fortfarande inte fått något svar. Det har bara lämnat de dykare som har varit nere och filmat ännu mer frågande. Någon utomstående menade att det kan vara någon kvarlämning från andra världskriget.

Detta är i varje fall en nyhet som har spridit sig runt världen och fått många att undra vad det kan vara.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.