Kärnkraften är död.

Vi får hoppas att vi tar vårt förnuft till fånga på jorden när det gäller kärnkraften. Den fruktansvärda kärnkraftsolyckan i Fukushima satte förhoppningsvis spiken i kistan när det gäller framtidsscenariot för kärnkraft. Vi hör fortfarande skrämmande rapporter om hur stor olyckan i Fukushima var och fortfarande är. Fisk i vattnet kring detta område har på vissa håll överskridit gränsvärdet 5000 gånger. Oätbar fisk. Först hade vi BP-olyckan utanför golfen i USA som man säger har dödat 80% av djurlivet i området. Sedan har man i Japan nu strålning i vattnet som är så hög att det är en hälsofara.

Låt oss hoppas att detta med kärnkraft på jorden bara är en parantes. Att kol och olja också bara blir en parantes och att vi satsar all vår energi på all sorts alternativ miljöteknik.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.